Tietosuoja ja selosteet

Vesilahden kunta toteuttaa sisäänrakennetun ja oletusarvoisen tietosuojan periaatetta, jolloin valvomme henkilötietojen käsittelyä kaikissa sen vaiheissa.
Näin varmistamme mm, että:

  • käsittelemme henkilötietoja vain siltä osin kuin se on asiasi hoitamiseksi tarpeellista
  • henkilötietoja käsitellään rekisterin käyttötarkoituksen mukaan ja käyttämiisi palveluihin perustuen
  • tietojen säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä ohjataan tietoturva- ja tietosuojaohjeistuksella
  • tallennettuihin tietoihin pääsy on suojattu ja rajattu

Toimi näin

Jos haluat tarkastaa tietosi Vesilahden kunnan ylläpitämistä henkilörekistereistä, täytä kunnan verkkosivuilta löytyvä tietopyyntölomake.

Kenelle ja millä ehdoin

Henkilöllä on oikeus tietää, käsitelläänkö Vesilahden kunnassa hänen henkilötietojaan ja mitä henkilötietoja käsitellään sekä pyytää itseään koskevat tiedot. Henkilöllä on myös oikeus vaatia virheelliset henkilötiedot oikaistavaksi. Henkilö voi tehdä tietopyynnön tai tiedon oikaisupyynnön häntä koskeviin henkilötietoihin.

Asioi paikan päällä

Tietopyynnön tekeminen

EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen henkilötietojen tarkastuspyyntö tehdään sähköisellä lomakkeella. Lomakkeen käyttö edellyttää vahvaa tunnistautumista.

Vesilahden kunnan tietosuojavastaava

Heino Tarja

hallinnon suunnittelija

041 730 2938

tarja.heino@vesilahti.fi

Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti

arrow_upward