Katselmukset

Rakennus- sekä toimenpidelupiin, maisema ja purkulupiin liittyvät katselmukset tulee tilata ja suorittaa luvan voimassaoloaikana. Luvan viimeinen voimassaolopäivä ja vaaditut katselmukset on määritelty lupapäätöksessä.

Rakennuttajan tulee yhdessä vastaavan työnjohtajan kanssa huolehtia siitä, että rakennustyön loppukatselmus on tilattu ja suoritettu ennen luvan voimassaolon päättymistä. Rakennustyömaalla tehdystä, rakennusluvan alaisista töistä on annettava rakentamisilmoitus verohallintoon.

Paloviranomainen osallistuu viran puolesta käyttöönottokatselmuksiin ja loppukatselmuksiin tarvittaessa.

Toimi näin

Tilaa lupiin liittyvät katselmukset vähintään 1 viikko ennen aiottua katselmusta. Katselmuksissa tulee olla läsnä kohteen vastaava työnjohtaja. Katselmuksen tilaa pääsääntöisesti kohteen vastaava työnjohtaja.

Katselmuksia voi tilata joko lupapisteen kautta tai suoraan katselmuksen suorittavalta viranhaltijalta.

Maksullisuus

Palvelu on maksullinen.

Katselmukset maksetaan pääsääntöisesti luvan yhteydessä. Lausunnoista ja ylimääräisistä katselmuksista peritään voimassa olevan hinnaston mukainen maksu.

Asioi sähköisesti

Kannisto Janne

tarkastusinsinööri, soittoaika ma-to 9-15

040 620 9340

janne.kannisto@vesilahti.fi

Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti

arrow_upward