Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä

Vesilahden kunnassa on voimassa ympäristönsuojelumääräykset, joiden tavoitteena on ehkäistä ympäristön pilaantumista paikalliset olosuhteet huomioon ottaen. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi erityisestä syystä myöntää yksittäistapauksessa hakemuksesta luvan poiketa ympäristönsuojelumääräyksistä. Poikkeamisesta ei saa aiheutua ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa.

Toimi näin

Poikkeamista ympäristönsuojelumääräyksistä voidaan hakea vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella.

Hakemus liitteineen toimitetaan Vesilahden kunnan kirjaamoon.

Maksullisuus

Palvelu on maksullinen.

Poikkeamishakemuksen käsittelystä peritään ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu.

arrow_upward