Kesätyöt nuorille

Vesilahden kunta palkkaa kesätöihin ensisijaisesti vesilahtelaisia peruskoulun päättäviä nuoria, joilla ei ole aikaisempaa työkokemusta. Jos vapaita kesätyöpaikkoja jää, voidaan työhön palkata myös muita vesilahtelaisia nuoria.

Kesätyöjaksot ovat Tutustu työelämään ja tienaa -mallin mukaisia työsuhteita, joiden tarkoituksena on nuoren tutustuminen työelämään kahden viikon ajan. Kesätyöjaksolta maksetaan vuonna 2023 kertakaikkisena palkkana 390 euroa. Kesätyöntekijöille tehdään kirjalliset työsopimukset ja kesätyöntekijät saavat työtodistukset kesätyön päätyttyä. Työyksiköt perehdyttävät työntekijät työhön ja kesätyöntekijöille nimetään työpaikoilla vastuuhenkilö.

Kesätyöpaikat kesälle 2023

Kesätyöpaikat kesälle 2023

Lasten päiväleirien apuohjaaja, nuorisopalvelut

Ajankohta: viikot 23-24. Ohjaajan avustavat tehtävät lasten päiväleireillä Kirkonkylällä.

Kesäduunipaja, tekniset- /nuorisopalvelut

Ajankohta: viikot 23-24 ja 25-26. Työskentelyä ohjatussa pienryhmässä teknisen toimen tehtävissä; alueiden kunnossapitoa, maalausta sekä piha- ja puistotöitä.

Uimakoulun apuopettaja, liikuntapalvelut

Uimaopettajan avustavat tehtävät rantauimakouluissa.

Lastenohjaaja, varhaiskasvatus

Ajankohta: kesäkuu. Avustavia lastenohjaajan tehtäviä päiväkodin arjessa Peiponpellon tai Peuraniityn / Satumetsän päiväkodissa.

Siivoustyö, tukipalvelut

Ajankohta: kesäkuu- tai heinäkuu. Ikkunanpesua ja muita perussiivoustehtäviä kunnan eri kiinteistöissä.

Hakeminen kesätyöjaksoille

Hakeminen kesätyöjaksoille

Vapaamuotoiset hakemukset tulee toimittaa keskitetysti nuorisopalveluun 31.3.2023 mennessä, joko nuorisotila Nurkalle tai sähköpostitse taina.nokelainen@vesilahti.fi. Hakemuksessa tulee ilmoittaa, mihin tarjolla oleviin töihin on hakemassa. Samalla hakemuksella voi hakea useaan eri paikkaan.

Ohjausta ja tukea työhakemuksen ja ansioluettelon tekemiseen sekä vastauksia työnhakua koskeviin kysymyksiin on saatavilla työnhakutyöpajoista ma 20.3. ja to 23.3. klo 14.00-15.30 Nuorisotila Nurkalla.

Valinnoissa painotetaan henkilön sopivuutta tehtävään ja hakijat kutsutaan työhaastatteluun. Valinnat tehdään huhtikuun aikana. Peruutuspaikkoja täytetään tarvittaessa tämän jälkeenkin.

Kesätyöseteli

Kesätyöseteli

Vesilahden kunnan nuorisopalvelut myöntää 5 kpl 150 euron kesätyöseteleitä 15–18 –vuotiaita vesilahtelaisia nuoria työllistäville yrityksille ja rekisteröidyille yhdistyksille. Tukea myönnetään nuoren ensimmäiseen kesätyöpaikkaan. Työnantaja saa palkkatukea 150 euroa / palkattu nuori.

Myöntämisehdot

  • Työntekijän tulee olla ensimmäistä kesätyöpaikkaa hakeva 15–18 -vuotias vesilahtelainen.
  • Työnantaja voi olla yritys tai rekisteröity yhdistys, ei kotitalous.
  • Työhön palkattava nuori ei saa olla yrittäjän / yrityksen omistajan perheenjäsen.
  • Tukeen oikeuttava kesätyö tulee suorittaa 1.5.–31.8.2023 välisenä aikana.
  • Työllistämisaika tuen saamiseksi on oltava vähintään 10 työpäivää sekä 6 tuntia / päivä.
  • Työnantaja tekee nuoren kanssa kirjallisen työsopimuksen ja noudattaa työsuhteessa työehtosopimuksen määräyksiä ja kyseisellä alalla käytössä olevan sopimuksen mukaista vähimmäispalkkausta tai vastaavasti ehtojen täyttyessä ”Tutustu työelämään ja tienaa” – mallin mukaista palkkausta.
  • Nuoren palkkaava yritys tai yhdistys vastaa kaikista työnantajalle kuuluvista työnantajamaksuista ja lakisääteisistä vakuutuksista. Nämä vastuut eivät siirry missään tilanteessa Vesilahden kunnalle.
  • Työnantaja sitoutuu kaikkiin työntekijää koskeviin työaika- ja turvallisuusmääräyksiin.
  • Tukea ei voida myöntää, jos työnantaja saa jo muuta tukea nuoren työllistämiseen.

Hakumenettely

Nuoren on itse hankittava kesätyöpaikka.

Kesätyöseteliä haetaan täyttämällä kesätyösetelihakemus (valmis lomake on saatavissa nuorisotoimesta tai tulostettavissa tämän sivun liitteistä). Täytetty hakemus tulee palauttaa Vesilahden kunnan nuorisotoimeen viimeistään 31.5.2023. Kesätyösetelit myönnetään ehdot täyttäville hakijoille hakemuksen palauttamisjärjestyksessä. Tukea saa 5 ensimmäistä ehdot täyttävää hakijaa.

Työnantajan tulee toimittaa tuen maksamista varten selvitys maksetuista palkkakustannuksista 30.9.2023 mennessä nuorisopalveluun osoitteeseen:

Vesilahden kunta / nuorisopalvelut
Lindinkuja 1
37470 Vesilahti

Ota yhteyttä

Nokelainen Taina

Etsivä nuorisotyöntekijä

050 3895 279

taina.nokelainen@vesilahti.fi

Rautialantie 77A, 37470 Vesilahti

Katso tiedot arrow_right_alt

Alamäki Olli

vapaa-aikakoordinaattori

041 730 0980

olli.alamaki@vesilahti.fi

Huhtatie 7, 37470 Vesilahti

Katso tiedot arrow_right_alt

arrow_upward