Oppilaanohjaus

Oppilaanohjaus tukee oppilaita tekemään omiin valmiuksiinsa, arvoihinsa ja lähtökohtiinsa sekä kiinnostukseensa perustuvia arkielämää, opiskelua, jatko-opintoja sekä tulevaisuutta koskevia päätöksiä ja valintoja.

Vuosiluokkien 1-6 oppilaiden ohjaus toteutetaan osana yleistä opetusta ja toimintaa ja päävastuu siitä on luokanopettajalla. Vuosiluokilla 7-9 oppilaanohjaus on oma oppiaineensa, ja päävastuu siitä on opinto-ohjaajalla. Oppilaanohjaus koostuu luokkamuotoisesta sekä henkilökohtaisesta ohjauksesta.

Työelämään tutustuminen on osa oppilaanohjausta jokaisella luokka-asteella. Työelämätaitoja harjoitellaan erityisesti vuosiluokilla 7-9 työelämään tutustumisjaksoilla (TET).

Toimi näin

Jos sinulla on huoli lapsesi oppimisesta, koulunkäynnistä, ammatinvalinnasta tai jatko-opiskeluun liittyvistä asioista voit ottaa yhteyttä luokanopettajaan, luokanvalvojaan tai opinto-ohjaajaan.

Ota yhteyttä

arrow_upward