Kestävän kehityksen omatoimiraha

Vesilahden rakennus- ja ympäristölautakunta julistaa uudelleen haettavaksi omatoimisten ympäristönhoito- ja kunnostustoimenpiteiden edistämiseen tarkoitetun kestävän kehityksen omatoimirahan vuodelle 2023. Määräraha on tarkoitettu kunnan yhteisöille omatoimisiin toimenpiteisiin, jotka edistävät yhteisen ympäristön puhtautta, terveellisyyttä, viihtyisyyttä sekä luonnon monimuotoisuuden säilymistä.

Omatoimirahan myöntämisen oleellisia edellytyksiä ovat mm. hankkeiden suunnitelmallisuus ja hankkeiden omatoimisuus (omarahoitus/talkootyöt). Avustusta voivat hakea esimerkiksi ympäristön- ja maisemanhoitoon, vesien kunnostukseen sekä luonnonsuojelullisiin hoitotoimenpiteisiin. Avustus on enimmillään 30 % toimenpiteiden kustannuksista, enintään 500;- euroa / kohde.

Hakemus tehdään erillisellä lomakkeella. Ohessa tarkemmat hakuohjeet sekä lomakkeet hankkeiden omatoimirahan hakemiseksi (vesistöhankkeet omana lomakkeena, muut kuin vesistöhankkeet omanaan).

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa 26.5.2023 mennessä osoitteella: Vesilahden kunta, Rakennus- ja ympäristölautakunta/omatoimiraha, Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti tai sähköpostitse osoitteeseen vesilahdenkunta@vesilahti.fi.

Linkki vesistökunnostus-hakemuslomakkeeseen.

Linkki omatoimiraha-hakulomakkeeseen (muu kuin vesistökunnostus).

Ota yhteyttä

Kärmeniemi Suvi

ympäristötarkastaja

040 192 9373

suvi.karmeniemi@vesilahti.fi

Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti

Katso tiedot arrow_right_alt

arrow_upward