Iltapäivätoiminta

Vesilahdessa esi- ja perusopetuksen oppilaiden iltapäivätoimintaa järjestetään Vesilahden Yhtenäiskoululla sekä Narvan ja Ylämäen kouluilla. Iltapäivätoiminta on kiinteä jatkumo koulupäivään ja osa koulujen toimintaa.

Toiminnan pääasiallinen tavoite on tarjota lapselle turvallinen ja tuttu aikuinen ja ympäristö koulupäivän päätteeksi. Tavoitteena on tukea lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja luoda pohjaa hyvälle kasvulle ja sosiaalisille taidoille yhdessä kodin ja koulun kanssa. Iltapäivätoiminnassa lapsilla on mahdollisuus lepoon, leikkiin ja ulkoiluun, ohjattuun ja oma-ehtoiseen toimintaan, kavereiden kanssa oleiluun ja koulutehtävien tekoon. Lapsille tarjotaan ohjattua toimintaa mm. liikunnan, käden taitojen, musiikin, kuvataiteen ja erilaisten tiedollisten ja taidollisten aihepiirien alueilta.

Toimintamaksuun sisältyy välipala ja tapaturmavakuutus.

Esioppilaiden huoltajat voivat halutessaan myös hakea iltapäivähoitopaikkaa (päiväkoti tai perhepäivähoito) varhaiskasvatuksesta sähköisellä päivähoitohakemuksella.

Koulujen loma-aikoina esioppilaiden päivähoito järjestetään varhaiskasvatuksen piirissä.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin
Iltapäivätoimintaan voivat osallistua 0.-2. -luokkien oppilaat, mikäli molemmat huoltajat ovat töissä tai opiskelevat. Iltapäivätoimintaan voivat osallistua myös kaikkien vuosiluokkien erityisen tuen oppilaat.

Toimi näin

Hae iltapäivätoimintapaikkaa sähköisesti koulujen omilla lomakkeilla:

  Narvan koulu
  Ylämäen koulu  
  Vesilahden yhtenäiskoulu 

Haku seuraavan lukuvuoden toimintaan alkaa maaliskuussa.

Hae esioppilaan hoitopaikkaa koulujen loma-ajalle sähköisellä päivähoitohakemuksella.