Iltapäivätoiminta

Vesilahdessa esi- ja perusopetuksen oppilaiden iltapäivätoimintaa järjestetään Vesilahden Yhtenäiskoululla sekä Narvan ja Ylämäen kouluilla. Iltapäivätoiminta on kiinteä jatkumo koulupäivään ja osa koulujen toimintaa.

Toiminnan pääasiallinen tavoite on tarjota lapselle turvallinen ja tuttu aikuinen ja ympäristö koulupäivän päätteeksi. Tavoitteena on tukea lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja luoda pohjaa hyvälle kasvulle ja sosiaalisille taidoille yhdessä kodin ja koulun kanssa. Iltapäivätoiminnassa lapsilla on mahdollisuus lepoon, leikkiin ja ulkoiluun, ohjattuun ja oma-ehtoiseen toimintaan, kavereiden kanssa oleiluun ja koulutehtävien tekoon. Lapsille tarjotaan ohjattua toimintaa mm. liikunnan, käden taitojen, musiikin, kuvataiteen ja erilaisten tiedollisten ja taidollisten aihepiirien alueilta.

Toimintamaksuun sisältyy välipala ja tapaturmavakuutus.

Koulujen loma-aikoina esioppilaiden päivähoito järjestetään varhaiskasvatuksen piirissä.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin
Iltapäivätoimintaan voivat osallistua 1.-2. -luokkien oppilaat, mikäli molemmat huoltajat ovat töissä tai opiskelevat. Iltapäivätoimintaan voivat osallistua myös kaikkien vuosiluokkien erityisen tuen oppilaat.

Toimi näin

Hae 1. luokasta ylöspäin olevan lapsen iltapäivätoimintapaikkaa sähköisesti koulujen omilla lomakkeilla:

  Narvan koulu
  Ylämäen koulu  
  Vesilahden yhtenäiskoulu 

Haku seuraavan lukuvuoden toimintaan alkaa maaliskuussa.

Esikoululaiset:
Jos tuleva esikoululainen on jo varhaiskasvatuksessa Vesilahdessa, esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta haetaan sähköisesti palveluntarpeen lomakkeella:
Vesilahden kunta – kasvatus ja opetus- varhaiskasvatus – sähköinen asiointi ja lomakkeet
Jos tuleva esikoululainen ei ole varhaiskasvatuksessa Vesilahdessa, esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta haetaan sähköisesti varhaiskasvatukseen hakeminen lomakkeella.