Vesihuoltoon liittymisen valvonta

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella olevilla kiinteistöillä on velvollisuus liittyä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin vesihuoltolain 10 §:n mukaisesti. Taajama-alueen ulkopuolisia koskevat lievennykset liittymisvelvollisuudessa tulevat voimaan 1.1.2019.

Vesilahden kunnassa toimii Vesilahden kunnan vesi- ja viemärilaitos. Vesihuoltolaitoksen toiminta-aluekartat löytyvät vesi- ja viemärilaitoksen sivustolta.

Liittämisvelvollisuudesta on säädetty vesihuoltolaitoksen taloudellisen ja asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi sekä terveyden- ja ympäristönsuojelullisten syiden perusteella. Vesihuoltoon liittyminen parantaa kiinteistön vesihuollon toimintavarmuutta ja nostaa kiinteistön arvoa.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee vapautushakemukset yleiseen vesi- tai viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta vesihuoltolain (11 §) perusteella.

Vapautuksen hakeminen

Vesilahden kunnan ympäristövalvonta vastaanottaa vapautushakemukset vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä. Toimita vapautushakemus liitteineen kunnan kirjaamoon.

Asioi paikan päällä

arrow_upward