Vesihuoltoon liittymisen valvonta

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella olevilla kiinteistöillä on velvollisuus liittyä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin vesihuoltolain 10 §:n mukaisesti. Taajama-alueen ulkopuolisia koskevat lievennykset liittymisvelvollisuudessa tulevat voimaan 1.1.2019.

Vesilahden kunnassa toimii Vesilahden kunnan vesi- ja viemärilaitoksen lisäksi kaksi vesihuolto-osuuskuntaa, Länsi-Narvan vesihuolto-osuuskunta ja Tuulikallion vesihuolto-osuuskunta. Vesihuoltolaitosten toiminta-aluekartat löytyvät Vesi- ja viemärilaitoksen sivustolta.

Liittämisvelvollisuudesta on säädetty vesihuoltolaitoksen taloudellisen ja asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi sekä terveyden- ja ympäristönsuojelullisten syiden perusteella. Vesihuoltoon liittyminen parantaa kiinteistön vesihuollon toimintavarmuutta ja nostaa kiinteistön arvoa.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee vapautushakemukset yleiseen vesi- tai viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta vesihuoltolain (11 §) perusteella.

Vapautuksen hakeminen

Vesilahden kunnan ympäristövalvonta vastaanottaa vapautushakemukset vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä. Toimita vapautushakemus liitteineen kunnan kirjaamoon.

Asioi paikan päällä

Kirjaamo

Kirjaamoon toimitetaan kunnalle, sen toimielimille ja viranhaltijoille osoitettu asiakirjaposti kuten aloitteet, hakemukset, lausuntopyynnöt, aineistopyynnöt ja valitukset. Kirjaamon tavoittaa myös Suomi.fi viestit-palvelun kautta ("Vesilahden kunnan kirjaamo"), jolloin viestin voi lähettää vahvaa tunnistautumista hyödyntäen.

Kirjaamosta asiakirjat toimitetaan asian valmistelijoille.

Vaihde: +358356527500

Aukioloajat

Maanantai

09:00 - 15:00

Tiistai

09:00 - 15:00

Keskiviikko

09:00 - 15:00

Torstai

09:00 - 15:00

Perjantai

09:00 - 15:00

arrow_upward