Kunnanhallitus

Vesilahden kunnanhallitus luo kunnan kehittämisstrategiat sekä yhdessä yhteistyötahojen kanssa vaikuttaa kunnan alueen taloudellisiin ja sosiaalisiin elinoloihin, henkiseen kehitykseen, ympäristöön ja maankäyttöön niin, että valtuuston hyväksymät päämäärät ja tavoitteet toteutuvat.

Kunnanhallituksen tehtäväalueita ovat

 1. valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta vastaaminen
 2. strategisen suunnittelun johtaminen
 3. kuntatalous ja hankintatoimi
 4. kunnan hallinto ja henkilöstöpolitiikka
 5. palvelutoimintojen ja hallinnon kehittäminen ja yhteensovittaminen
 6. maankäyttöpolitiikka
 7. elinkeinopolitiikka
 8. kunnan asuntopolitiikka
 9. työllisyyden hoitaminen
 10. edunvalvonta
 11. yhteydenpito sidosryhmiin ja tiedottaminen
 12. kansainvälinen toiminta
 13. seutuyhteistyö ja yhteistyö muiden kuntien kanssa
 14. kestävän kehityksen edistäminen
 15. kuntakonsernin omistajaohjauksen toteuttaminen sekä konsernijohtamisen ja -valvonnan organisointi kunnanjohtajan kanssa
 16. sopimusten hallinnasta ja sopimusvalvonnan järjestämisestä vastaaminen sekä
 17. sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta vastaaminen.

Vesilahden kunnanhallitus 2021-2025

Puheenjohtaja
Pispala Kristiina, kok
puh. 0401918882
kristiina.pispala(a)vesilahti.fi

Varapuheenjohtaja
Perämaa Ari, ps
puh. 0400011747
ari.peramaa(a)vesilahti.fi

Jäsen
Graichen Anu, kok
puh. 0452772550
anu.graichen(a)vesilahti.fi

Jäsen
Penttilä Harri, kesk
puh. 0407288937
harri.penttila(a)vesilahti.fi

Jäsen
Simula Aino-Riikka, kesk
puh. 0503459843
aino-riikka.simula(a)vesilahti.fi

Jäsen
Suoniemi Susanna, vihr
puh. 0407578336
susanna.suoniemi(a)vesilahti.fi

Jäsen
Tapanainen Harri, kok
puh. 0400157326
harri.tapanainen(a)vesilahti.fi