Kunnanhallitus

Vesilahden kunnanhallitus luo kunnan kehittämisstrategiat sekä yhdessä yhteistyötahojen kanssa vaikuttaa kunnan alueen taloudellisiin ja sosiaalisiin elinoloihin, henkiseen kehitykseen, ympäristöön ja maankäyttöön niin, että valtuuston hyväksymät päämäärät ja tavoitteet toteutuvat.

Kunnanhallituksen tehtäväalueita ovat

 1. valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta vastaaminen
 2. strategisen suunnittelun johtaminen
 3. kuntatalous ja hankintatoimi
 4. kunnan hallinto ja henkilöstöpolitiikka
 5. palvelutoimintojen ja hallinnon kehittäminen ja yhteensovittaminen
 6. maankäyttöpolitiikka
 7. elinkeinopolitiikka
 8. kunnan asuntopolitiikka
 9. työllisyyden hoitaminen
 10. edunvalvonta
 11. yhteydenpito sidosryhmiin ja tiedottaminen
 12. kansainvälinen toiminta
 13. seutuyhteistyö ja yhteistyö muiden kuntien kanssa
 14. kestävän kehityksen edistäminen
 15. kuntakonsernin omistajaohjauksen toteuttaminen sekä konsernijohtamisen ja -valvonnan organisointi kunnanjohtajan kanssa
 16. sopimusten hallinnasta ja sopimusvalvonnan järjestämisestä vastaaminen sekä
 17. sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta vastaaminen.


Puheenjohtaja
Uusi-Erkkilä Pertti, kesk
puh. 040 588 8630
pertti.uusi-erkkila@vesilahti.fi

Varapuheenjohtaja
Pispala Kristiina, kok
puh. 040 191 8882
kristiina.pispala@vesilahti.fi


Jäsen
Elliott Aura, kd
puh. 040 555 1136
aura.elliott1@vesilahti.fi


Jäsen
Perämaa Ari, ps
puh. 0400 011 747
ari.peramaa@vesilahti.fi


Jäsen
Pietilä Tapani, kok
puh. 050 501 2760
tapani.pietila2@vesilahti.fi


Jäsen
Rajala Miia, kesk
puh. 044 218 6367
miia.rajala@vesilahti.fi


Jäsen
Tapanainen Harri, kok
puh. 0400 157 326
harri.tapanainen@vesilahti.fi