Opiskeluhuolto

Esi- ja perusopetuksen opiskeluhuolto on jatkumo esiopetuksesta perusopetukseen ja edelleen toiselle asteelle. Oppilashuollossa korostuu kodin ja koulun välinen sujuva yhteistyö, oppilaiden ja huoltajien osallisuus sekä kuulluksi tuleminen.

Opiskeluhuollon toiminta on

  • oppilaan yksilökohtaista tukea
  • yhteisöllistä eli hyvinvointia edistävää toimintaa koulun jokapäiväisessä arjessa ja käytännöissä

Vesilahdessa kaikilla kouluilla on käytettävissään ja nimettyinä kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori ja koulupsykologi.

Jokaisella koululla on oma opiskeluhuoltoryhmänsä. Opiskeluhuoltoryhmän keskeinen tehtävä on kouluyhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen. Opiskeluhuoltoryhmässä on opetushenkilöstön lisäksi terveydenhuollon henkilöstöä, koulupsykologi ja koulukuraattori sen mukaan, kuin käsiteltävä asia edellyttää.

Tarvittaessa voidaan koota monialainen asiantuntijaryhmä yksittäisen lapsen tai lapsiryhmän tuen tarpeen selvittämiseksi ja opiskeluhuollon palvelujen järjestämiseksi. Monialaiseen asiantuntijaryhmään voi kuulua opiskeluhuoltoryhmän lisäksi muitakin asiantuntijoita.

Yksilökohtainen opiskeluhuoltotyö ja sen tueksi koottu asiantuntijaryhmän työ perustuvat aina oppilaan tai huoltajan suostumukseen.

Toimi näin

Jos olet huolissasi lapsesi hyvinvoinnista, voit keskustella asiasta koulun henkilökunnan kanssa tai ottaa yhteyttä suoraan kouluterveydenhoitajaan, -kuraattoriin tai -psykologiin.

Kenelle ja millä ehdoin

Oikeus oppilashuoltoon kuuluu jokaiselle oppilaalle.

Ota yhteyttä

Haapaniemi Johanna

koulukuraattori

050 389 5292

johanna.haapaniemi@pirha.fi

Koulutie 2, 37470 Vesilahti

Savolainen Anu

kouluterveydenhoitaja, Yhtenäiskoulu yläkoulu, Narva, Ylämäen koulu

040 133 5239

anu.savolainen@pirha.fi

Koulutie 2, 37470 Vesilahti

Peräkasari Tanja

kouluterveydenhoitaja, Yhtenäiskoulun alakoulu

050 389 5231

tanja.perakasari@pirha.fi

Koulutie 2, 37470 Vesilahti

arrow_upward