Maaseutupalvelut

Lähellä rauhallinen maaseutu

Maaseutuelinkeinoviranomaiset huolehtivat maaseutuelinkeinolain ja muiden maaseutuelinkeinoja koskevien lakien, asetusten, päätösten sekä Euroopan Unionin säädösten täytäntöönpanosta kuntatasolla. Keskeisimpiä tehtäviä ovat maataloustukiasioiden hoitaminen, maaseutuyritysten kehittäminen, valvonta- ja tarkastustehtävien sekä vahinkoarvioiden suorittaminen.

Maaseututoimisto palvelee kuntalaisia Lempäälässä.

Maatalouslomitus järjestää maatalousyrittäjille sijaisia karjanhoidon päivittäisiin tehtäviin vuosiloman tai sairasloman ajaksi. Maatalouslomituksesta vastaa Sastamalan kaupungin lomituspalveluyksikkö.

Maaseudun kehittämisohjelma

Lempäälän ja Vesilahden yhteinen maaseudun kehittämisohjelma 2010-2030 on laadittu ensisijaisesti kehittämisneuvottelukunnan ja paikallistoimijoiden välineeksi maaseudun kehittämistyöhön. Ohjelman aikaperspektiivi on laaja, sillä maaseutua visioidaan 20 vuoden päähän. Nousevat trendit ja vallalla oleva politiikka on pyritty mahdollisimman hyvin ottamaan huomioon. Ohjelma onkin monelta osin edelläkävijä, joka edes osin toteutuessaan luo voimakkaan ja omaperäisen alueen, joka menestyy ja säilyttää omaleimaisuutensa. Pyrkimyksenä on olla kehityksessä askel edellä muita ja havaitsemaan haasteet ennakkoon, eikä vastata niihin vasta kohdattaessa.