Hyvinvointisuunnitelma ja -kertomus

Vesilahden kunnan hyvinvointikertomus raportoi valtuustokauden aikana hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi tehdyt toimenpiteet ja saavutetut tulokset. Hyvinvointisuunnitelma määrittelee kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopisteet ja tavoitteet seuraavalle valtuustokaudelle sekä vuosittaiselle seurannalle.

Yleisesti kunnan tehtävänä on tukea terveellisten valintojen mahdollisuuksia ja vahvistaa hyvinvoinnin taustatekijöitä, kuten koulutusmahdollisuuksia, elinoloja, työoloja ja palveluiden toimivuutta. Näin toimien yksilön ja yhteisöjen mahdollisuus edistää omaa ja lähiympäristönsä terveyttä paranevat. Hyvinvointi on siten yksilökokemuksen lisäksi yhteisötason asia.

Hyvinvointi koostuu monista osatekijöistä, kuten terveydestä, toimeentulosta, asumisesta, puhtaasta ympäristöstä, turvallisuudesta, itsensä toteuttamisesta ja läheisistä ihmissuhteista.

Kunnan tekemää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä sekä hyvinvointialueen kanssa tehtävää yhdyspintatyötä johtaa sivistysjohtaja.

Hyvinvointi- ja osallisuusjaosto koordinoi laajaa yhteistyötä

Vesilahdessa toimii hyvinvointi- ja osallisuusjaosto, joka koordinoi hyvinvoinnin edistämistä kunnassa. Käytännön toteutuksesta ovat vastuussa kaikki kunnan toimijat ja työntekijät yhdessä kuntalaisten ja kolmannen sektorin kanssa. Hyvinvointi- ja osallisuusjaosto ohjaa laajan hyvinvointikertomuksen laadintaa ja raportoi kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista valtuustolle vuosittain.

Ota yhteyttä

Lahtinen Marko

sivistysjohtaja

040 153 1593

marko.lahtinen@vesilahti.fi

Huhtatie 7, 37470 Vesilahti

Sirén Ida-Maria

hyvinvointisuunnittelija, poissa 17.9.2024 asti

040 1873 565

ida-maria.siren@vesilahti.fi

Huhtatie 7, 37470 Vesilahti

Siekkinen Petteri

hyvinvointisuunnittelija, 17.9.2024 asti

040 1873 565

petteri.siekkinen@vesilahti.fi

Huhtatie 7, 37470 Vesilahti

Pakarainen Tomi

hyvinvointi- ja osallisuusjaoston puheenjohtaja

tomi.pakarainen@vesilahti.fi

arrow_upward