Kaavoitus

Vesilahdessa kaavoituksen tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että luodaan edellytykset viihtyisälle ympäristölle jossa kaikenikäisten vesilahtelaisten on hyvä elää ja toimia.

Maankäyttö ja rakennuslain mukaan asema- ja yleiskaavoituksesta vastaa kunta. Vesilahden kunnan tavoitteena on jokaisen kaavahankkeen yhteydessä:

  • turvata jokaisen kuntalaisen osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun
  • varmistaa suunnittelun laatu, vuorovaikutteisuus ja asiantuntemuksen monipuolisuus
  • huolehtia avoimesta tiedottamisesta käsiteltävinä olevissa asioissa

Mistä tietoa?

Kaavoituksen kulku Vesilahdessa

Kaavahankkeista saa tietoa seuraamalla kunnan ilmoitustaulua, ilmoituksia Lempäälän-Vesilahden Sanomissa ja kunnan verkkosivuja.

Ajankohtaisia kaavahankkeita ja kaavatilannetta esitellään vuosittain julkaistavassa kaavoituskatsauksessa.

Vireillä olevien kaavojen asiakirjoihin voi tutustua nähtävilläoloaikana kunnantalolla, osoitteessa Lindinkuja 1 ja näillä verkkosivuilla.  Kaavaprosesseihin on mahdollista vaikuttaa jättämällä mielipiteitä ja muistutuksia tai osallistua hankkeiden yhteydessä järjestettäviin yleisötilaisuuksiin. Henkilökohtaisesti voi ottaa yhteyttä kaava-asioita hoitaviin henkilöihin kunnassa.

Kaavatoimikunta – keskeinen valmistelija

Kunnanhallituksen nimeämä kaavatoimikunta on keskeinen kaava-asioiden valmistelija.

Kunnan kaavoitusta hoidetaan tällä hetkellä ostopalveluna. Kaavoitustyötä ohjaa kunnan puolesta kunnanjohtaja, tuomas.hirvonen@vesilahti.fi, p. 044 431 4340, jolle kaavoitukseen liittyvät kysymykset voi osoittaa.

Kaavoituskatsaus antaa ajankohtaista tietoa Vesilahden kaavoitustilanteesta.