Kaavoitus

Vesilahdessa kaavoituksen tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että luodaan edellytykset viihtyisälle ympäristölle jossa kaikenikäisten vesilahtelaisten on hyvä elää ja toimia.

Maankäyttö ja rakennuslain mukaan asema- ja yleiskaavoituksesta vastaa kunta. Vesilahden kunnan tavoitteena on jokaisen kaavahankkeen yhteydessä:

  • turvata jokaisen kuntalaisen osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun
  • varmistaa suunnittelun laatu, vuorovaikutteisuus ja asiantuntemuksen monipuolisuus
  • huolehtia avoimesta tiedottamisesta käsiteltävinä olevissa asioissa

Mistä tietoa?

Kaavoituksen kulku Vesilahdessa

Kaavahankkeista saa tietoa seuraamalla kunnan ilmoitustaulua, ilmoituksia Lempäälän-Vesilahden Sanomissa ja kunnan verkkosivuja.

Ajankohtaisia kaavahankkeita ja kaavatilannetta esitellään vuosittain julkaistavassa kaavoituskatsauksessa.

Vireillä olevien kaavojen asiakirjoihin voi tutustua nähtävilläoloaikana kunnan teknisessä toimistossa, osoitteessa Kestintie 3, Narva ja näillä verkkosivuilla.  Kaavaprosesseihin on mahdollista vaikuttaa jättämällä mielipiteitä ja muistutuksia tai osallistua hankkeiden yhteydessä järjestettäviin yleisötilaisuuksiin. Henkilökohtaisesti voi ottaa yhteyttä kaava-asioita hoitaviin henkilöihin kunnassa.

Kaavatoimikunta – keskeinen valmistelija

Kunnanhallituksen nimeämä kaavatoimikunta on keskeinen kaava-asioiden valmistelija asiantuntija-apunaan aluearkkitehti. Aluearkkitehti on yhteinen Urjalan kunnan kanssa.