Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelumääräykset ovat ympäristönsuojelulakia täydentäviä, kunnan ympäristön erityispiirteet ja paikalliset olosuhteen huomioon ottavia, kansalaisia ja viranomaisia sitovia määräyksiä.

Vesilahden kunnan päivitetyt ympäristönsuojelumääräykset on hyväksytty kunnanvaltuuston kokouksessa 6.4.2020 § 17. Ohessa liitteenä olevat päivitetyt ympäristönsuojelumääräykset perusteluineen ovat tulleet voimaan 1.5.2020.

arrow_upward