Kestävän kehityksen ekologiset mittarit

Kestävän kehityksen päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Kestävä kehitys jaetaan yleensä ekologiseen, taloudelliseen ja sosiaaliseen kestävyyteen. Vesilahdella on kerätty säännöllisesti mittareita, jotka kohdistuvat ekologiseen kestävyyteen. Ekologinen kestävyys edellyttää, että ihmisen toiminta asettuu luonnon kantokyvyn rajoihin siten, etteivät luonnon monimuotoisuus tai ekosysteemien toimivuus vaarannu.

arrow_upward