Etsivä nuorisotyö

Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa häntä sellaisten palvelujen tai muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan, itsenäistymistään, osallisuuttaan yhteiskuntaan ja muuta elämänhallintaansa sekä pääsyä koulutukseen ja työmarkkinoille. Etsivä nuorisotyö tarjoaa neuvontaa, ohjausta ja varhaista tukea, jos nuori sitä haluaa.

Etsivä nuorisotyö toimii yhdessä nuoren kanssa, silloin kun nuori ei itse tiedä, mitä tehdä tai miten saavuttaa tarvitsemansa palvelut. Etsivä nuorisotyöntekijä etsii nuoren kanssa vastauksia mieltä askarruttaviin kysymyksiin ja auttaa eteenpäin. Etsivää nuorisotyötä tehdään nuoren omista lähtökohdista, hänen toiveitaan ja tavoitteitaan kunnioittaen. Jokaiselle nuorelle ohjauksen ja tuen tarve on yksilöllinen. Nuori voi tarvita ohjausta ja tukea muun muassa ammatinvalinnassa, koulutukseen tai muihin palveluihin hakeutumisessa, elämänhallinnan kehittämisessä, oman elämän suunnan löytämisessä tai asiointiin viranomaisverkostoissa.

Etsivä nuorisotyöntekijä on läsnä nuorten keskuudessa ja tarjoaa mahdollisuuden turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Etsivän nuorisotyön tarjoama tuki voi olla konkreettista apua lomakkeiden täytössä tai viranomaisasioinnissa tai se voi olla tulevaisuuden ideointia yhdessä. Työ perustuu nuoren vapaaehtoisuuteen ja nuoren kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Toimi näin

Ota yhteyttä etsivään nuorisotyöntekijään soittamalla, tekstiviestillä, WhatsAppilla, sähköpostilla tai sosiaalisen median kautta.

Etsivään nuorisotyöhön voi ottaa yhteyttä nuori itse tai joku nuoren lähipiiristä (vanhemmat, kaverit).

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on tarkoitettu alle 29-vuotiaille.

Yhteydenotto etsivään nuorisotyöhön voi tulla myös yhteistyökumppaneilta. Opetuksen järjestäjän on luovutettava tiedot perusopetuksen päättäneestä nuoresta, joka ei ole sijoittunut perusopetuksen jälkeisiin opintoihin. Toisen asteen oppilaitokset ovat velvollisia ilmoittamaan etsivälle nuorisotyölle kaikki alle 25-vuotiaat opiskelunsa keskeyttäneet nuoret.
Myös muilla viranomaisilla on oikeus ilmoittaa tiedot etsivälle nuorisotyölle, jos arvioivat sen tarpeelliseksi. Ilmoitukset tulevat etsivälle nuorisotyöntekijälle, joka on yhteydessä nuoreen ja tarjoaa mahdollisuutta vapaaehtoiseen yhteistyöhön.

Sähköinen yhteydenottopyyntö

Ota yhteyttä

Nokelainen Taina

Etsivä nuorisotyöntekijä

050 3895 279

taina.nokelainen@vesilahti.fi

Rautialantie 77A, 37470 Vesilahti

arrow_upward