Yksityistieavustukset

Vesilahdessa kunta voi avustaa kunnossapidossa ja peruskorjauksessa. Avustukset päättää rakennus- ja ympäristölautakunta.

Kunnossapitoavustus
Kunnossapitoavustukset jaetaan vuosittain. Kahden vuoden välein tiekuntia pyydetään toimittamaan kunnossapitoavustus sekä tiliselostukset kahdelta edelliseltä vuodelta. Mikäli hakemusta ja tiliselostuksia ei toimiteta, avustusta ei makseta.
Muina vuosina avustus jaetaan olemassa olevien tietojen mukaan.

Tiekunnan vastuulla on toimittaa muutokset kunnan rakennusvalvontaan. Muutoksia voi olla esimerkiksi tiekunnan asioita hoitavien henkilöiden yhteystiedot, tai tien varren vakituisten asuntojen määrä.

Peruskorjausavustus
Peruskorjausavustusta haetaan erillisellä hakemuksella. Hakemus pitää toimittaa kunnan rakennusvalvontaan hakuvuoden elokuuhun mennessä. Avustus maksetaan seuraavalle vuodelle.

Toimi näin

Hakuaika ilmoitetaan kunnan internetsivuilla sekä Lempäälä-Vesilahti sanomissa. Yleensä hakuaika on maaliskuussa.

Kunnossapito ja perusparannusavustuksille on omat sähköisesti täytettävät lomakkeet. Lomakkeet julkaistaan hakuaikana kunnan verkkosivuilla. Kun olet täyttänyt lomakkeen paina lähetä-nappia, jolloin lomake toimitetaan automaattisesti
rakennusvalvontaan, ja hakemus on jätetty. Voit myös tulostaa lomakkeen pdf:ksi ja lähettää sen sähköpostilla rakennusvalvonta@vesilahti.fi osoitteeseen.

Muista täyttää tarvittaessa myös tiliselostuslomakkeet ja liittää mukaan mahdollisesti tarvittavat liitteet, esimerkiksi karttaote.

Kenelle ja millä ehdoin

Avustusten saaminen edellyttää, että
1. tielle on perustettu tiekunta
2. tiekuntaa ja tietä koskevat tiedot ovat ajan tasalla Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä ja Väyläviraston tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä Digiroadissa.

Lisäksi tiekunnan pitää kerätä tieyksikkömaksuja. Sekä toimittaa kahden vuoden välein uusi hakemus sekä kahden edellisen vuoden tiliseloste.

Asioi sähköisesti

Ota yhteyttä

Kujanpää Tarja

palvelusihteeri

050 577 1547

tarja.kujanpaa@vesilahti.fi

Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti

arrow_upward