Koulukuljetukset

Esi- ja perusopetuksen oppilailla on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen tietyin ehdoin.

Vesilahdessa koulukuljetuksissa käytetään ensisijaisesti olemassa olevaa julkista liikennettä, jota taksit ja koulubussit täydentävät tarpeen mukaan. Yksittäistä oppilasta ei yleensä haeta kotiportilta saakka, vaan turvallisesta paikasta kuljetusreitin varrelta.

Tarkemmat tiedot koulukuljetuksesta voit lukea “Koulukuljetusperiaatteet” -liitteeltä.

Toimi näin

Ilmoita lapsesi ensin esi- tai perusopetukseen. Saat koulukuljetuspäätöksen esi- ja perusopetuspaikkapäätöksen mukana, mikäli lapsellasi on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen joko koulumatkan pituuden tai vaarallisuuden (Vaaralliseksi luokitellut tiet) perusteella.

Muista syistä johtuen hae koulukuljetusta kunnan nettisivuilla olevalla sähköisellä lomakkeella. Mikäli koulumatka on oppilaalle liian vaikea tai rasittava, on koulukuljetushakemukseen liitettävä tapauksesta riippuen lääkärin, psykologin tai vastaavan asiatuntijan lausunto. Lausunnosta on ilmettävä kuljetustarpeen syiden ja perustelujen lisäksi tarvittava kuljetusmuoto ja kuljetustarpeen ajanjakso.

Hae myös tilapäistä koulukuljetusta sähköisesti esim. oppilaan loukkaantumisen tai sairauden vuoksi. Tilapäisestä koulukuljetuksesta ja siihen liittyvästä päätöksestä lisätietoja antavat koulujen rehtorit. Hakemuksen käsittely kestää noin 5 arkipäivää. Tämän ajan huoltaja on itse velvollinen järjestämään oppilaan kuljetuksen kouluun.

Opeta lapsesi liikkumaan turvallisesti liikenteessä sekä tutustu yhdessä lapsesi kanssa koulumatkaan hyvissä ajoin ennen lukukauden aloittamista.

Kenelle ja millä ehdoin

Kunta järjestää oppilaalle maksuttoman koulukuljetuksen ilman hakemusta omaan lähikouluun/esiopetuspaikkaan tai korvaa huoltajalle koulumatkakustannuksia, jos koulumatka

  • on yli 5 kilometriä 2.—9. -luokan oppilaalla
  • on yli 3 kilometriä 0.—1. -luokan oppilaalla
  • tai voidaan sivistyslautakunnan päätöksen mukaan todeta vaaralliseksi

Esi- ja perusopetuksen oppilaiden varsinaisella koulumatkalla tarkoitetaan oppilaiden päivittäistä kodin ja koulun välistä matkaa, jonka oppilas kulkee kouluun lyhintä, jalankulkukelpoista ja ympäri vuoden yleisessä käytössä olevaa tietä pitkin.

Kotiosoite on väestörekisteriin oppilaalle merkitty osoite. Kunnalla ei ole velvollisuutta järjestää kuljetusta muusta kuin väestörekisteriin merkitystä osoitteesta.

Koulukuljetus voidaan järjestää myös vain osalle koulumatkasta.

Jos koulumatka tai osa siitä määritellään vaaralliseksi (Vaaralliseksi luokitellut tiet), kunta järjestää kuljetuksen vaaralliseksi katsotulle koulumatkan osalle.

Koulukuljetus voidaan myöntää myös harkinnanvaraisesti muista syistä, kuten koulumatkan vaikeuden tai rasittavuuden vuoksi (esim. terveydelliset tai oppilaan henkilökohtaisesta kehitystasosta johtuvat syyt). Tällöin hakemuksen liitteeksi tarvitaan tapauksesta riippuen lääkärin, psykologin tai vastaavan asiatuntijan lausunto. Lausunnosta on ilmettävä kuljetustarpeen syiden ja perustelujen lisäksi käytettävä kuljetusmuoto ja ajanjakso, mille koulukuljetus tulisi järjestää.

Asioi sähköisesti

Bussimatkojen lataaminen kortille

Ota yhteyttä

Lahtinen Marko

sivistysjohtaja

040 153 1593

marko.lahtinen@vesilahti.fi

Huhtatie 7, 37470 Vesilahti

Pöntynen Mirja

palvelusihteeri

040 133 5243

mirja.pontynen@vesilahti.fi

Koulutie 2, 37470 Vesilahti

arrow_upward