Koulukuljetukset

Esi- ja perusopetuksen oppilailla on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen tietyin ehdoin.

Koulumatkan kulkeminen on osa koulun terveyskasvatusta. Tavoitteena on, että osa koulumatkasta tapahtuisi joko jalkaisin tai polkupyörällä kulkien. Vesilahdessa koulukuljetuksissa käytetään ensisijaisesti olemassa olevaa julkista liikennettä, jota koulutaksit ja -bussit täydentävät tarpeen mukaan. Yksittäistä oppilasta ei yleensä haeta kotiportilta saakka, vaan turvallisesta paikasta kuljetusreitin varrelta.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Vesilahdessa maksuttomaan koulukuljetukseen ovat ilman hakemusta oikeutettuja ne vuosiluokkien 0-1 oppilaat, joiden koulumatka on yli 3 km ja ne vuosiluokkien 2-9 oppilaat, joiden koulumatka on yli 5 km.

Jos koulumatka tai osa siitä määritellään vaaralliseksi (Vaaralliseksi luokitellut tiet), kunta järjestää kuljetuksen vaaralliseksi katsotulle koulumatkan osalle.

Koulukuljetus voidaan myöntää myös harkinnanvaraisesti muista syistä, kuten koulumatkan vaikeuden tai rasittavuuden vuoksi (esim. terveydelliset tai oppilaan henkilökohtaisesta kehitystasosta johtuvat syyt). Tällöin edellytetään tapauksesta riippuen lääkärin, psykologin tai vastaavan asiatuntijan lausuntoa. Lausunnosta on ilmettävä kuljetustarpeen syiden ja perustelujen lisäksi käytettävä kuljetusmuoto ja ajanjakso, mille koulukuljetus tulisi järjestää.

Toimi näin

Ilmoita lapsesi ensin esi- tai perusopetukseen. Saat koulukuljetuspäätöksen esi- ja perusopetuspaikkapäätöksen mukana, mikäli lapsellasi on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen joko koulumatkan pituuden tai vaarallisuuden (Vaaralliseksi luokitellut tiet) perusteella.

Muista syistä johtuen hae koulukuljetusta sähköisesti koulukuljetushakemuksella Wilmassa. Mikäli koulumatka on oppilaalle liian vaikea tai rasittava, on koulukuljetushakemukseen liitettävä tapauksesta riippuen lääkärin, psykologin tai vastaavan asiatuntijan lausunto. Lausunnosta on ilmettävä kuljetustarpeen syiden ja perustelujen lisäksi tarvittava kuljetusmuoto ja kuljetustarpeen ajanjakso.

Hae myös tilapäistä koulukuljetusta sähköisesti Wilmassa esim. oppilaan loukkaantumisen tai sairauden vuoksi. Tilapäisestä koulukuljetuksesta ja siihen liittyvästä päätöksestä lisätietoja antavat koulujen rehtorit. Hakemuksen käsittely kestää noin 5 arkipäivää. Tämän ajan huoltaja on itse velvollinen järjestämään oppilaan kuljetuksen kouluun.