Varhaiskasvatusaika maksun perusteena

Perheiden kanssa tehdään hoitoaikaan/kk perustuva sopimus. Sopimuksen voi tehdä vähintään kolmeksi kalenterikuukaudeksi ja se tulee tehdä varhaiskasvatusajan maksimimäärän mukaan.
Toteutuneita tuntimääriä seurataan ja mikäli tunnit ylittyvät sovitusta, peritään tältä kuukaudelta toteutunutta tuntimäärää vastaava maksu. Mikäli tunnit ylittyvät kahtena kuukautena toimintakauden aikana, maksusopimusta tarkistetaan kunnan toimesta yksipuolisesti ja asiakasmaksu muutetaan todenmukaista käyttöä vastaavaksi.

Vesilahdessa on käytössä neliportainen tuntivälys ja esiopetusta täydentävässä varhaiskasvatuksessa viisiportainen tuntivälys:

Kokonaishoitoaika viikossa keskimäärinKokonaishoitoaika kuukaudessaAsiakasmaksu kokoaikaiseen varhaiskasvatuksen kuukausimaksusta
enintään 20 h0-85 tuntia50 %
yli 20 – 28 h86-120 tuntia80 %
yli 28 – 36 h121 – 150 tuntia90 %
yli 37 hyli 151 tuntia100 %
vuorohoitomax 240 h100 %
Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus
Kokonaishoitoaika viikossa keskimäärinKokonaishoitoaika kuukaudessaAsiakasmaksu kokoaikaisesta varhaiskasvatuksen kuukausimaksusta
enintään 12 h0-50 tuntia30 %
yli 12 – 20 h51-85 tuntia50 %
yli 20 – 28 h86-120 tuntia80 %
yli 28 – 36 h121-150 tuntia90 %
yli 37 hyli 151 tuntia100 %

Ota yhteyttä

Rautell Riitta

palvelusihteeri

040 1335201

riitta.rautell@vesilahti.fi

Rautialantie 60, 37470 Vesilahti

Mäki Anne

varhaiskasvatusjohtaja

050 3895217

anne.maki@vesilahti.fi

Rautialantie 60, 37470 Vesilahti

arrow_upward