Taiteen perusopetus

Taiteen perusopetus on tavoitteellista ja vuosittain tasolta toiselle etenevää. Opiskelussa kehitetään ja syvennetään taiteen alalle ominaista osaamista sekä ilmaisun taitoja ja luodaan edellytykset itsenäiselle, elinikäiselle taiteen harrastamiselle. Opintojen aikana annetaan valmiudet oppijan tavoitteiden mukaiseen opintojen jatkamiseen taiteenalan ammatillisessa ja korkea-asteen koulutuksessa.

Käsityön taiteen perusopetusta tarjotaan lapsille ja nuorille Käsityö- ja muotoilukoulu Näpsässä.

Pirkan opiston taidekouluissa lapset, nuoret ja aikuiset voivat opiskella musiikkia, kuvataidetta, tanssia, teatteria ja mediataidetta pitkäjänteisesti. Opinnot kestävät laajuudesta ja taiteenalasta riippuen viidestä kolmeentoista vuoteen.

Taidealojen tarkemmat kuvaukset ja opintoihin hakeutumisen ohjeet löytyvät taidekoulujen sivuilta.

Toimi näin

Ota yhteys opetuksen järjestäjään.

Kenelle ja millä ehdoin

Oppilaaksi ottamisesta päättää koulutuksen järjestäjä. Oppilaaksi pyritään usein pääsykokeissa, mutta se voi myös olla kaikille avointa. Oppilailta voidaan periä opetuksesta kohtuullisia maksuja.

Maksullisuus

Palvelu on maksullinen.

arrow_upward