Sähköinen asiointi ja lomakkeet

Uudet asiakkaat

Varhaiskasvatuspaikan hakeminen ensimmäistä kertaa (palvelu ei vaadi tunnistutumista)

Asiakkuus olemassa

Palvelu vaatii voimassa olevaa varhaiskasvatuksen asiakkuutta.

Sähköinen asiointi (palvelu vaatii vahvaa tunnistautumista)
Palvelussa voit tehdä
– kunnallisen varhaiskasvatushakemuksen
– hoitopaikan siirtohakemuksen
– hoitosuhteen irtisanomisen
– lähettää tulotiedot
– antaa suostumuksen korkeimpaan maksuun
– tarkistaa perheentietoja yleisnäkymästä

Palvelutarpeen muutoslomake (palvelu vaatii vahvaa tunnistautumista)