Rakentajan polku

Talon rakentaminen on yleensä elämän suurin yksittäinen projekti. Rakennusprosessiin kuuluu monta vaihetta, joihin kannattaa perehtyä huolellisesti ennen kuin aloittaa.

Tontti

Tontti

Talon suunnittelun tulisi perustua tonttiin ja tontin vaatimuksiin ja tarjoamiin mahdollisuuksiin. Lisäksi alueen kaavoitustilanne vaikuttaa siihen, minkälainen talo tontille on mahdollista rakentaa. Mahdollisessa asemakaavassa on määritelty, minkä kokoisen talon tontille saa rakentaa. Kaava ja rakennustapaohjeissa voi olla määritelty hyvinkin tarkkaan myös se, minkä näköisen talon tontille voi rakentaa.

Tontin sijainti määrittää myös sen, tarvitseeko ennen rakennuslupaa hakea poikkeamis- tai suunnittelutarvelupaa.

Tontin voi hankkia yksityisiltä markkinoilta tai vaikka periä. Lisäksi tontin voi ostaa tai vuokrata kunnalta.

Liittymät

Liittymät

Muista tilata liittymät hyvissä ajoin, ettei rakennustyömaa seiso ilman sähköä tai uudessa kodissa joudu odottelemaan nettiyhteyttä.

Ajoneuvoliittymät

Ajoneuvoliittymässä on oltava riittävä esteetön näkymäalue kaikkiin suuntiin. Haja-asutusalueella rakennusluvan saaminen edellyttää, että kiinteistöltä voidaan järjestää kulkuyhteys maantielle. Näiden maantieliittymien rakentamista ohjaa Pirkanmaan ELY-keskus.

Pääsuunnittelija tehtävä on piirtää tonttiliittymä asemapiirustukseen, joka puolestaan tulee jo rakennuslupahakemuksen liitteeksi.

Sähköliittymät

Sähköä tarvitaan jo rakennusvaiheessa. Liittymistä huolehtii Vesilahdella pääsääntöisesti Elenia.

Vesi- ja viemäriliittymät

Asemakaava-alueella vesihuoltolaitosten toiminta-alueella rakennukset tulee liittää vesihuoltoverkostoon. Vesilahdella operointia hoitaa Lempäälän Vesi. Alueilla, missä on vesihuoltoverkosto, tarvitset rakennuslupaasi varten liitoskohtalausunnon, jonka voi tilata rakennuslupahakemusta tehdessä lupapisteestä. Muilla alueilla pitää niin vesi kuin likavesiasiatkin hoitaa kiinteistökohtaisesti.

Lisätietoja löytyy kunnan sivuilta vesi- ja viemäri.

Jätehuolto

Jätteenkuljetukseen liittyminen koskee kaikkia asuin- ja vapaa-ajankiinteistöjä. Vesilahdella jätehuollon järjestäjänä toimii Pirkanmaan jätehuolto.

Nettiyhteydet

xxx

Suunnittelijan ja työnjohtajan valinta

Suunnittelijan ja työnjohtajan valinta

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Varaa siis uuden kodin suunnitteluun riittävästi aikaa ja valitse ympärillesi kokeneet suunnittelijat. Hanki pääsuunnittelija mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, mielellään jo ennen tontin valintaa.

Pientalorakentamisessa pääsuunnittelija on yleensä paikallinen rakennusalan ammattilainen, kuten rakennusmestari tai arkkitehti. Vaikka ostaisit talopaketin talotehtaalta, sinun pitää palkata pääsuunnittelija. Talotehtaan puolesta saat rakennussuunnittelijan, joka piirtää arkkitehtuurisuunnitelmat. Jos kyseessä ei ole valmistalo, pääsuunnittelija voi olla sama henkilö kuin rakennussuunnittelija.

Pääsuunnittelija

  • On apunasi lupaprosessissa ja muissa paperitöissä yhdessä vastaavan työnjohtajan kanssa.
  • Auttaa sovittamaan yhteen taloa koskevat toiveesi kaavamääräysten ja tontin vaatimusten kanssa.
  • Huolehtii siitä, että suunnitelmat muodostavat toimivan kokonaisuuden. Hänen avullaan löydät paikalliset ammattilaiset, jotka voit palkata tekemään edellä mainitut erillissuunnitelmat.

Rakentamisessa tarvitaan monenlaisia suunnitelmia ja piirroksia. Talon lupapiirustusten lisäksi näitä ovat mm. rakenne- ja perustussuunnitelmat, vesi- ja viemärisuunnitelmat, ilmanvaihto-, sähkö- ja pihasuunnitelmat.

Kaikilla suunnittelijoilla tulee olla rakennusalan tutkinto ja riittävä kokemus. Päteviä suunnittelijoita löytyy muun muassa valtakunnallisesta suunnittelijoiden ja työnjohtajien pätevyysrekisteristä Fise:n sivuilta.

open_in_new Linkit

Rakennuspaikan kaava

Rakennuspaikan kaava

Talon rakentamista ohjaavat kaavamääräykset ja kaupungin rakennusjärjestys. Ennen suunnittelun aloittamista, ota yhteyttä rakennusvalvontaan varmistaaksesi rakennuspaikan kaavamääräykset.

Yleiskaava ja osayleiskaava kertovat, mitä tontin ympäristöön on suunniteltu rakentaa tulevaisuudessa.

Asemakaava määrittelee asemakaava-alueilla, mitä tontille saa rakentaa, miten rakennukset tulee tontille sijoittaa ja minkä kokoisia rakennukset saavat olla.

Rakennusjärjestys antaa rakentamiseen tärkeitä, paikallisista oloista juontuvia ohjeita ja määräyksiä. Niiden avulla mm. pidetään huolta kulttuuri- ja luontoarvoista sekä elinympäristön terveellisyydestä ja viihtyisyydestä.

Tarkat ja ajantasaiset tiedot kaavoista löydät alla olevasta linkistä.

Rakennusluvan hakeminen

Rakennusluvan hakeminen

Rakennuksen rakentamiseen tarvitaan aina kunnan rakennusviranomaisen myöntämä kirjallinen lupa. Rakennusluvan hakemiseen liittyvät tiedot ja liitteet löytyvät rakennuslupapalvelut sivulta.

Rakennustyö

Rakennustyö

Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin hankkeella on lainvoimainen lupa ja aloittamisen edellytykset on lupapäätöksen mukaisesti täytetty. Rakennustyön aloittamisen edellytykset määritellään lupapäätökseen rakennusvalvontaviranomaisen toimesta lupaehtoina. Lupapäätös kannattaa siis lukea hyvin läpi.

Rakennustyön aloittamisen edellytyksenä on poikkeuksetta aina vaadittujen työnjohtajien nimeäminen, erityissuunnitelmien (mm. rakenne- ja LVI-suunnitelmat) toimittaminen sekä aloitusilmoituksen tekeminen. Mikäli hankkeelle on määrätty pidettäväksi aloituskokous, erillistä aloitusilmoitusta ei tarvitse tehdä, aloituskokous korvaa aloittamisilmoituksen. Lupapäätöksen tulee olla myös lainvoimainen (valitusaika 14 vrk) ennen työn aloittamista.

Lupaehdot määritellään hankkeen laadun, ominaisuuksien sekä vaativuuden mukaan ja ne koskevat rakennushanketta aloittamisesta loppukatselmukseen asti.

arrow_upward