Rakennuksen purkulupa ja -ilmoitus

Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa ilman lupaa asemakaava-alueella. Myöskään alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemaakaavan laatimiseksi, rakennusta ei saa purkaa ilman lupaa. Lupa on myös tarpeen, jos yleiskaavassa niin määrätään.

Kunta tarvitsee tiedon rakennuksen poistumasta, jotta se voidaan välittää Digi- ja väestötietoviraston rakennus- ja huoneistorekisteriin. Vasta tällöin lakkaa myös kiinteistövero- ja palovakuutusvelvoite rakennuksen osalta.

Pääsääntöisesti rakennuksia ei saa purkaa polttamalla. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi kuitenkin myöntää luvan rakennuksen polttamiseen joissakin poikkeustapauksissa, mm. purettavan rakennuksen käyttäminen
pelastuslaitoksen harjoituskohteena, jolloin asia tutkitaan tapauskohtaisesti. Tällöin edellytetään, että poltettavasta rakennuksesta on poistettu muovit, asbesti, kreosootti sekä muut myrkylliset materiaalit. Rakennus ei saa sijaita taajama-alueella eikä lähellä julkisia rakennuksia tai vilkasliikenteisiä teitä eikä myöskään pohjavesialueella tai lähellä vesistöä. Luvan saamiseksi ota yhteyttä pelastuslaitokseen sekä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiseen.

Huomioi, että polttaminen ei koskaan hävitä rakennusta kokonaan, vaan tällöin jäljelle jää runsaasti hyödyntämiskelvotonta jätettä. Tällaisten jätekuormien vastaanotto- ja käsittelytapa selvitetään tapauskohtaisesti.

Toimi näin

Kysy rakennuksen purkamisesta rakennusvalvonnasta. Saat varmimmin tiedon, vaatiiko rakennuksen purku luvan.

Hae tarvittaessa purkulupaa, muista hankkia tarvittavat liitteet:

  • Asemapiirros, johon on merkitty purettava rakennus
  • Selvitys rakennusjätteen käsittelystä ja purkutyön jätehuollosta
  • Asbestikartoitus

Maksullisuus

Palvelu on maksullinen.

Purkulupien ja -ilmoituksien käsittelystä peritään voimassa olevan taksan mukainen maksu.

Asioi paikan päällä

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan päätehtäviä ovat kunnalle säädetyt lakisääteiset viranomaistehtävät ja Maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämä rakentamisen neuvonta yleisen edun kannalta, valvonta ja lupapalvelut.

Tarkastusinsinööri: +358406209340

Aukioloajat

Maanantai

09:00 - 15:00

Tiistai

09:00 - 15:00

Keskiviikko

09:00 - 15:00

Torstai

09:00 - 15:00

Perjantai

09:00 - 15:00

Asioi sähköisesti

Lupapiste

Lupapiste on rakennetun ympäristön sähköinen asiointipalvelu, jossa voit olla yhteydessä viranomaiseen sekä hoitaa rakentamiseen liittyvän lupa-asioinnin aina ennakkokyselystä hankkeen päättymiseen saakka.

Palvelu mahdollistaa hankkeeseen liittyvän asioinnin yhdeltä luukulta.

Palvelu neuvoo yksityiskohtaisesti tarvittavan hakemuksen tekemisessä. Viranomainen hankkii palvelun avulla hakemukseen liittyviä lausuntoja ja suunnitteluaineistoja ja ohjaa hakemuksen tekemisessä keskustelutoiminnon avulla.

Palvelussa jätetään sähköisessä muodossa hakemukseen kuuluvat suunnitelmat ja muut liitetiedostot , hallitaan niiden eri versioita ja käydään tarvittaessa viranomaisen kanssa keskustelua niiden sisällöistä.

Lupapisteestä voi hakea esimerkiksi kunnan rakennusvalvontaviranomaisen rakennus-, purku- ja toimenpideluvat, kunnan yleisen alueen käyttöön ja sijoittamiseen liittyvät luvat sekä ympäristönsuojeluviranomaisen luvat ja ilmoitukset. Palvelussa voi hoitaa myös asemakaava-alueella tapahtuvat kiinteistönmuodostukseen liittyvät toimitukset.

Lupapisteessä hanketta valmistelevat yhdessä kaikki siihen liittyvät osapuolet:

- luvan tarvitsijat,

- heitä edustavat ammattimaiset suunnittelijat ja konsultit,

- työnjohtajat ja urakoitsijat sekä

- eri viranomaiset.

Palvelu pitää osapuolet tietoisina asian etenemisestä, ja pääsy palveluun on mahdollista aina, kun käytössä on verkkoselain ja internet-yhteys.

Tiedon viranomaispäätöksestä saa sähköisenä palvelun kautta heti. Jos hankkeessa on luvanvaraista toimintaa päätöksen jälkeen, hoidetaan asiointi päätöksen jälkeen Lupapisteessä. Katselmusten seuranta, viranomaisen pyytämisen tietojen ja suunnitelmien toimittaminen sekä työnjohtajiin ja urakoitsijoihin liittyvä ilmoittaminen tehdään samassa Lupapiste-työtilassa kuin luvan hakeminenkin.

Yrityksille on tarjolla lisäksi maksullinen Yritystili -palvelu, jonka avulla yritys voi hallinnoida Lupapisteessä olevia hankkeita yhteisen näkymän kautta.

Siirry verkkoasiointiin arrow_right_alt

arrow_upward