Rakennuksen purkulupa ja -ilmoitus

Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa ilman lupaa asemakaava-alueella. Myöskään alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemaakaavan laatimiseksi, rakennusta ei saa purkaa ilman lupaa. Lupa on myös tarpeen, jos yleiskaavassa niin määrätään.

Kunta tarvitsee tiedon rakennuksen poistumasta, jotta se voidaan välittää Digi- ja väestötietoviraston rakennus- ja huoneistorekisteriin. Vasta tällöin lakkaa myös kiinteistövero- ja palovakuutusvelvoite rakennuksen osalta.

Pääsääntöisesti rakennuksia ei saa purkaa polttamalla. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi kuitenkin myöntää luvan rakennuksen polttamiseen joissakin poikkeustapauksissa, mm. purettavan rakennuksen käyttäminen
pelastuslaitoksen harjoituskohteena, jolloin asia tutkitaan tapauskohtaisesti. Tällöin edellytetään, että poltettavasta rakennuksesta on poistettu muovit, asbesti, kreosootti sekä muut myrkylliset materiaalit. Rakennus ei saa sijaita taajama-alueella eikä lähellä julkisia rakennuksia tai vilkasliikenteisiä teitä eikä myöskään pohjavesialueella tai lähellä vesistöä. Luvan saamiseksi ota yhteyttä pelastuslaitokseen sekä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiseen.

Huomioi, että polttaminen ei koskaan hävitä rakennusta kokonaan, vaan tällöin jäljelle jää runsaasti hyödyntämiskelvotonta jätettä. Tällaisten jätekuormien vastaanotto- ja käsittelytapa selvitetään tapauskohtaisesti.

Toimi näin

Kysy rakennuksen purkamisesta rakennusvalvonnasta. Saat varmimmin tiedon, vaatiiko rakennuksen purku luvan.

Hae tarvittaessa purkulupaa, muista hankkia tarvittavat liitteet:

  • Asemapiirros, johon on merkitty purettava rakennus
  • Selvitys rakennusjätteen käsittelystä ja purkutyön jätehuollosta
  • Asbestikartoitus

Maksullisuus

Palvelu on maksullinen.

Purkulupien ja -ilmoituksien käsittelystä peritään voimassa olevan taksan mukainen maksu.

Asioi paikan päällä

Asioi sähköisesti

arrow_upward