Rakennuslupapalvelut

Maankäyttö- ja rakennuslaissa on säädetty rakentamisen luvanvaraisuuden ja luvan myöntämisen edellytysten lisäksi lupahakemusasiakirjoista, suunnittelijoiden kelpoisuudesta, rakennustyön suorittamisesta sekä rakennushankkeen vastuuhenkilöistä.

Toimi näin

Rakennuslupaa haetaan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta, joka antaa asiassa myös neuvontaa.

Rakennuslupaa voi hakea rakennuspaikan haltija, joka voi olla omistaja, omistajan valtuuttama tai rakennuspaikkaa vuokra- tai muun sopimuksen perusteella hallitseva henkilö.

Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on pääsääntöisesti ilmoitettava naapureille. Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa. Samanaikaisesti on asian vireilläolosta sopivalla tavalla tiedotettava myös rakennuspaikalla. Ilmoitus naapureille voidaan jättää tekemättä silloin, kun hanke on vähäinen tai hankkeen vaikutus ei ole naapurin kannalta olennaista. Naapurikuulemisen tarpeen arvioi rakennusvalvontaviranomainen.

Rakennusvalvontaviranomaisen myöntämiä lupia haetaan sähköisesti Lupapiste.fi palvelun kautta. Hankkeen voi laittaa lupapisteeseen jo suunnitteluvaiheessa, jolloin rakennustarkastaja ja tarkastusinsinööri voivat kommentoida hakemusta jo varhaisessa vaiheessa.

Ennen luvan hakemista rakennuttajan tai pääsuunnittelijan tulisi olla yhteydessä rakennusvalvontaan ja varmistaa lupamenettely. Rakennussuunnitelmia suositellaan esiteltäväksi rakennusvalvonnassa jo luonnosvaiheessa. Puutteellinen lupahakemus viivästyttää luvan käsittelyä.

Lupavalmisteluun voi kuulua myös lausuntopyyntöjä muilta viranomaisilta (esim. kaavoittaja, ympäristö- tai terveysviranomainen, paloviranomainen, ELY-keskus, museoviranomainen), jotka pidentävät luvan käsittelyaikaa.

Kun hakemuksessa on kaikki tarvittavat asiakirjat, hakemus siirtyy rakennustarkastajalle (rakennus- toimenpide, purku ja maisematyöluvat) tai tarkastusinöörille (toimenpide ja purkuilmoitukset sekä puunkaatoluvat) päätöksentekoa varten.

Kenelle ja millä ehdoin

Lupa myönnetään, mikäli kaikki sen edellytykset täyttyvät. Mikäli hanke poikkeaa säännöksistä tai määräyksistä, se saattaa tarvita poikkeamisluvan ennen rakennusluvan myöntämistä.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Rakennus- ja toimenpidelupaa haetaan Lupapiste-palvelun kautta.

Lupahakemus on suositeltavaa jättää pääsuunnittelijan tehtäväksi.

Rakennusluvasta päättää rakennustarkastaja. Poikkeamisluvista ja suunnittelutarvepäätöksistä päätöksen tekee rakennus- ja ympäristölautakunta.

Lupa on lainvoimainen:

– rakennustarkastajan päätös 14 vrk päätöksen antamisesta.

– lautakunnan päätös 30 vrk päätöksen antamisesta.

Maksullisuus

Palvelu on maksullinen.

Haettujen lupien käsittelystä peritään maksu voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Asioi sähköisesti

Ota yhteyttä

Kujanpää Tarja

palvelusihteeri

050 577 1547

tarja.kujanpaa@vesilahti.fi

Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti

Seppälä Olli

rakennustarkastaja

040 3505 903

olli.seppala@vesilahti.fi

Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti

Kannisto Janne

tarkastusinsinööri, soittoaika ma-to 9-15

040 620 9340

janne.kannisto@vesilahti.fi

Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti

arrow_upward