Rakennuslupapalvelut

Maankäyttö- ja rakennuslaissa on säädetty rakentamisen luvanvaraisuuden ja luvan myöntämisen edellytysten lisäksi lupahakemusasiakirjoista, suunnittelijoiden kelpoisuudesta, rakennustyön suorittamisesta sekä rakennushankkeen vastuuhenkilöistä.

Toimi näin

Rakennuslupaa haetaan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta, joka antaa asiassa myös neuvontaa.

Rakennuslupaa voi hakea rakennuspaikan haltija, joka voi olla omistaja, omistajan valtuuttama tai rakennuspaikkaa vuokra- tai muun sopimuksen perusteella hallitseva henkilö.

Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on pääsääntöisesti ilmoitettava naapureille. Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa. Samanaikaisesti on asian vireilläolosta sopivalla tavalla tiedotettava myös rakennuspaikalla. Ilmoitus naapureille voidaan jättää tekemättä silloin, kun hanke on vähäinen tai hankkeen vaikutus ei ole naapurin kannalta olennaista. Naapurikuulemisen tarpeen arvioi rakennusvalvontaviranomainen.

Rakennusvalvontaviranomaisen myöntämiä lupia haetaan sähköisesti Lupapiste.fi palvelun kautta. Hankkeen voi laittaa lupapisteeseen jo suunnitteluvaiheessa, jolloin rakennustarkastaja ja tarkastusinsinööri voivat kommentoida hakemusta jo varhaisessa vaiheessa.

Ennen luvan hakemista rakennuttajan tai pääsuunnittelijan tulisi olla yhteydessä rakennusvalvontaan ja varmistaa lupamenettely. Rakennussuunnitelmia suositellaan esiteltäväksi rakennusvalvonnassa jo luonnosvaiheessa. Puutteellinen lupahakemus viivästyttää luvan käsittelyä.

Lupavalmisteluun voi kuulua myös lausuntopyyntöjä muilta viranomaisilta (esim. kaavoittaja, ympäristö- tai terveysviranomainen, paloviranomainen, ELY-keskus, museoviranomainen), jotka pidentävät luvan käsittelyaikaa.

Kun hakemuksessa on kaikki tarvittavat asiakirjat, hakemus siirtyy rakennustarkastajalle (rakennus- toimenpide, purku ja maisematyöluvat) tai tarkastusinöörille (toimenpide ja purkuilmoitukset sekä puunkaatoluvat) päätöksentekoa varten.

Kenelle ja millä ehdoin

Lupa myönnetään, mikäli kaikki sen edellytykset täyttyvät. Mikäli hanke poikkeaa säännöksistä tai määräyksistä, se saattaa tarvita poikkeamisluvan ennen rakennusluvan myöntämistä.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Rakennus- ja toimenpidelupaa haetaan Lupapiste-palvelun kautta.

Lupahakemus on suositeltavaa jättää pääsuunnittelijan tehtäväksi.

Rakennusluvasta päättää rakennustarkastaja. Poikkeamisluvista ja suunnittelutarvepäätöksistä päätöksen tekee rakennus- ja ympäristölautakunta.

Lupa on lainvoimainen:

– rakennustarkastajan päätös 14 vrk päätöksen antamisesta.

– lautakunnan päätös 30 vrk päätöksen antamisesta.

Maksullisuus

Palvelu on maksullinen.

Haettujen lupien käsittelystä peritään maksu voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Asioi sähköisesti

Lupapiste

Lupapiste on rakennetun ympäristön sähköinen asiointipalvelu, jossa voit olla yhteydessä viranomaiseen sekä hoitaa rakentamiseen liittyvän lupa-asioinnin aina ennakkokyselystä hankkeen päättymiseen saakka.

Palvelu mahdollistaa hankkeeseen liittyvän asioinnin yhdeltä luukulta.

Palvelu neuvoo yksityiskohtaisesti tarvittavan hakemuksen tekemisessä. Viranomainen hankkii palvelun avulla hakemukseen liittyviä lausuntoja ja suunnitteluaineistoja ja ohjaa hakemuksen tekemisessä keskustelutoiminnon avulla.

Palvelussa jätetään sähköisessä muodossa hakemukseen kuuluvat suunnitelmat ja muut liitetiedostot , hallitaan niiden eri versioita ja käydään tarvittaessa viranomaisen kanssa keskustelua niiden sisällöistä.

Lupapisteestä voi hakea esimerkiksi kunnan rakennusvalvontaviranomaisen rakennus-, purku- ja toimenpideluvat, kunnan yleisen alueen käyttöön ja sijoittamiseen liittyvät luvat sekä ympäristönsuojeluviranomaisen luvat ja ilmoitukset. Palvelussa voi hoitaa myös asemakaava-alueella tapahtuvat kiinteistönmuodostukseen liittyvät toimitukset.

Lupapisteessä hanketta valmistelevat yhdessä kaikki siihen liittyvät osapuolet:

- luvan tarvitsijat,

- heitä edustavat ammattimaiset suunnittelijat ja konsultit,

- työnjohtajat ja urakoitsijat sekä

- eri viranomaiset.

Palvelu pitää osapuolet tietoisina asian etenemisestä, ja pääsy palveluun on mahdollista aina, kun käytössä on verkkoselain ja internet-yhteys.

Tiedon viranomaispäätöksestä saa sähköisenä palvelun kautta heti. Jos hankkeessa on luvanvaraista toimintaa päätöksen jälkeen, hoidetaan asiointi päätöksen jälkeen Lupapisteessä. Katselmusten seuranta, viranomaisen pyytämisen tietojen ja suunnitelmien toimittaminen sekä työnjohtajiin ja urakoitsijoihin liittyvä ilmoittaminen tehdään samassa Lupapiste-työtilassa kuin luvan hakeminenkin.

Yrityksille on tarjolla lisäksi maksullinen Yritystili -palvelu, jonka avulla yritys voi hallinnoida Lupapisteessä olevia hankkeita yhteisen näkymän kautta.

Siirry verkkoasiointiin arrow_right_alt

Ota yhteyttä

Kujanpää Tarja

palvelusihteeri

050 577 1547

tarja.kujanpaa@vesilahti.fi

Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti

Katso tiedot arrow_right_alt

Salmi Veli

rakennustarkastaja

050 389 5222

veli.salmi@vesilahti.fi

Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti

Katso tiedot arrow_right_alt

Kannisto Janne

tarkastusinsinööri, soittoaika ma-to 9-15

040 620 9340

janne.kannisto@vesilahti.fi

Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti

Katso tiedot arrow_right_alt

arrow_upward