Pirkanmaan maakunnan ja Tampereen kaupunkiseudun ilmastotyö

Ilmastotyö Pirkanmaalla

Maakuntatasolla Pirkanmaalla ilmastotyötä edistävät Pirkanmaan liitto ja Pirkanmaan ELY-keskus. Maakuntayhteistyö on tärkeää, koska yhteistyöllä kunnat saavat enemmän aikaan ja tulokset ovat parempia.

ELY-keskus ylläpitää Pirkanmaan MAHKU -verkostoa (maakuntien hinku-työ), jonka myötä Ely-keskus, Pirkanmaan liitto, Tampereen kaupunkiseudun ja Hinku-kuntien edustajat kokoontuvat säännöllisesti pohtimaan ilmastotyön tapoja ilmastofoorumiin.

Pirkanmaan maakunnalla on  oma ympäristöohjelma – Ympäristöviisas Pirkanmaa 2040, jossa maakunta on sitoutunut tavoittelemaan hiilineutraalisuutta vuoteen 2040 mennessä. Ohjelman tavoitteena on edistää tavoitteita ja keinoja, joiden avulla voidaan vastata globaaleihin ja kansallisiin ympäristötavoitteisiin. Pirkanmaalla on paljon vahvuuksia olla hiilineutraali maakunta. Ympäristöohjelmaan on koottu neljä kehittämiskokonaisuutta, eli viisautta, joilla pyritään edistämään Pirkanmaan ilmastotavoitteita ja saamaan haluttuja tuloksia vuoteen 2040 mennessä. Näitä ”viisauksia” ovat rakenneviisas, liikkumisviisas, kiertoviisas  ja lähiviisas. Viisauksien alla on useita tavoitteita. Rakenneviisaalla tarkoitetaan yhdyskuntarakenteen monipuolisuutta, vähähiilisyyttä ja ekologisesti toimivaa viher- ja siniverkkoa. Hyvä esimerkki rakenneviisaan toimenpiteistä on edistää maakuntakaavan ympäristötavoitteita. Kiertoviisaalla tarkoitetaan maakuntaa, jossa kiertotalous on kaiken  ytimessä. Kiertoviisaasta hvyä esimerkki on ruokahävikin vähentäminen ja biojätteen kierrätysasteen nostaminen. Liikkumisviisaalla tavoitteella tarkoitetaan, että vuoteen 2040 mennessä Pirkanmaalla voi liikkua helposti ja päästöttömästi. Hyvä esimerkki liikkumisviisaan toimenpiteestä on liityntäpysäköintimahdollisuuksien lisääminen. Viisauksien lisäksi ympäristöohjelmassa on kaksi poikkileikkaavaa toimintaperiaatetta, joita ovat kokeilukyvykkyys ja tieto- ja asennekyvykkyys. Kokeilukyvykkyyden ansiosta Pirkanmaalla uudet tavat ja toimenpiteet syntyvät kokeilujen ja pilottien ansioista. Tieto- ja asennekyvykkyys nousee esiin vaalimalla laadukasta ja saatavilla olevaa tietoa.

Ympäristöviisas Pirkanmaa 2040 -ympäristöohjelman pohjalta on luotu Ympäristöviisas Pirkanmaa -sivusto, josta voi lukea lisää ajankohtaista tietoa maakunnan ympäristötyön lähtökohdista, tavoitteista ja kehitysaskelista. Sivuille pääset tästä.

open_in_new Linkit

arrow_upward