Opetukseen ilmoittautuminen

Vesilahdessa esi- ja perusopetusta järjestetään Vesilahden yhtenäiskoulussa sekä Narvan ja Ylämäen kouluilla. Luokkamuotoista erityisopetusta annetaan vain Vesilahden yhtenäiskoululla (luokat 1-9).

Oppilaalle osoitetaan lähikouluperiaatteen mukaan koulu
* johon tällä on mahdollisimman turvallinen ja lyhyt matka
* jonne kuljetus voidaan järjestää julkista liikennettä tai muuta olemassa olevaa koulukuljetusreitistöä käyttäen

Lapselle on mahdollista hakea myös toissijaista oppilaspaikkaa kunnan muusta koulusta. Toissijaisella oppilaspaikan hakijalla ei ole lakiin perustuvaa oikeutta maksuttomaan koulukuljetukseen tai kyyditysavustukseen. Kuhunkin kouluun voidaan ottaa lisäoppilaita, jos kyseisen luokka-asteen opetusryhmässä on tilaa. Päätöksen oppilaan ottamisesta muuhun kuin lähikouluun tekee sivistysjohtaja.

Esi- ja perusopetus noudattavat samoja työ- ja loma-aikoja. Esi- ja perusopetuksen toiminta perustuu valtakunnalliseen ja paikalliseen opetussuunnitelmaan.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Esiopetusikäiset eli 6-vuotiaat osallistuvat kunnan järjestämään esiopetukseen. Oppivelvollisia ovat Suomessa vakinaisesti asuvat lapset sinä vuonna, jona he täyttävät seitsemän vuotta.

Toimi näin

Ilmoita lapsesi esiopetukseen ja perusopetuksen 1. luokalle helmikuun alussa sähköisesti Wilmassa.

Tulevien esioppilaiden huoltajat saavat tunnukset ja ohjeet Wilmaan kirjautumiseen kirjeitse tammikuun aikana. Kuntaan muuttavien oppilaiden huoltajat saavat Wilma-tunnukset ottamalla yhteyttä koulutoimistoon.