Opetukseen ilmoittautuminen

Vesilahdessa esi- ja perusopetusta järjestetään Vesilahden yhtenäiskoulussa sekä Narvan ja Ylämäen kouluilla. Luokkamuotoista erityisopetusta annetaan vain Vesilahden yhtenäiskoululla (luokat 1-9).

Oppilaalle osoitetaan lähikouluperiaatteen mukaan koulu

  • johon tällä on mahdollisimman turvallinen ja lyhyt matka
  • jonne kuljetus voidaan järjestää julkista liikennettä tai muuta olemassa olevaa koulukuljetusreitistöä käyttäen

Lapselle on mahdollista hakea myös toissijaista oppilaspaikkaa kunnan muusta koulusta. Toissijaisella oppilaspaikan hakijalla ei ole lakiin perustuvaa oikeutta maksuttomaan koulukuljetukseen tai kyyditysavustukseen. Kuhunkin kouluun voidaan ottaa lisäoppilaita, jos kyseisen luokka-asteen opetusryhmässä on tilaa. Päätöksen oppilaan ottamisesta muuhun kuin lähikouluun tekee sivistysjohtaja.

Esi- ja perusopetus noudattavat samoja työ- ja loma-aikoja. Esi- ja perusopetuksen toiminta perustuu valtakunnalliseen ja paikalliseen opetussuunnitelmaan.

Toimi näin

Vesilahden kunnassa esiopetukseen ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti kunnan nettisivuilla. Tulevien esioppilaiden huoltajat saavat esiopetukseen liittyviä ohjeita kirjeitse alkuvuodesta ilmoittautumisen jälkeen.

Myös perusopetukseen ilmoittautumisesta lähetetään kirje huoltajille alkuvuodesta. Ilmoita lapsesi perusopetuksen 1. luokalle sähköisesti Wilmassa.

Kuntaan muuttavien oppilaiden huoltajat hakevat koulupaikkaa kunnan verkkosivuilla olevalla sähköisellä lomakkeella ja saavat Wilma-tunnukset ottamalla yhteyttä koulutoimistoon.

Kenelle ja millä ehdoin

Esiopetusikäiset eli 6-vuotiaat osallistuvat kunnan järjestämään esiopetukseen. Oppivelvollisia ovat Suomessa vakinaisesti asuvat lapset sinä vuonna, jona he täyttävät seitsemän vuotta.

Asioi sähköisesti

Ota yhteyttä

Härkönen Päivi

rehtori, Vesilahden yhtenäiskoulu

050 3895 295

paivi.harkonen@vesilahti.fi

Koulutie 2, 37470 Vesilahti

Hietakangas Jussi

rehtori, Narvan koulu ja Ylämäen koulu

050 438 6034

jussi.hietakangas@vesilahti.fi

Pöntynen Mirja

palvelusihteeri

040 133 5243

mirja.pontynen@vesilahti.fi

Koulutie 2, 37470 Vesilahti

arrow_upward