Maa-aineslupa ja ilmoitus kotitarveotosta

Vesilahden kunnan ympäristönsuojelu vastaanottaa lupahakemukset ja ilmoitukset maa-ainesten ottamiseen liittyen Vesilahden osalta.

Toimi näin

Hae maa-ainesten ottamiseen pois kuljetettavaksi, paikalla varastoitavaksi ja jalostettavaksi maa-aineslain mukaista lupaa. Hae lupaa kirjallisesti kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta.

Liitä lupahakemukseen ottamissuunnitelma, jossa esitetään yksityiskohtaiset tiedot maa-ainesten ottamisesta ja ympäristön hoitamisesta.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.

Kotitarveotto ei vaadi maa-ainesten ottamislupaa, mutta yli 500 m3 otosta tulee tehdä kirjallinen ilmoitus kyseisen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Maksullisuus

Palvelu on maksullinen.

Maa-ainesten ottamisluvasta peritään Vesilahden kunnan määräämä taksa.

Täytä lomake

arrow_upward