Liikuntapalveluiden toiminta-avustus ja perusteet

Vesilahden kunnan liikunta- ja nuorisotoimi myöntää avustuksia, jonka tarkoitus on tukea monipuolista nuorisotoimintaa sekä mahdollistaa matalankynnyksen harrastusmahdollisuuksia.

Avustusta myönnetään:

 • Ohjatun, säännöllisen toiminnan järjestämiseen
 • Kertaluonteisten tapahtumien, esim. leirien, järjestämiseen
 • Erilaisiin kilpailuihin, otteluihin ja tapahtumiin osallistumiseen
 • Yhdistyksen, seuran tai järjestön toimintaan osallistuvien henkilöiden kouluttamiseen
 • Toiminnan kannalta oleellisten hankintojen tekemiseen
 • Lasten ja nuorten liikunnan mahdollistamiseksi ja saavuttamiseksi liikunta-avustusta voi käyttää kohtuullisiin liikuntatilavuokriin

Toimi näin

Toiminta-avustusten hakuaika on vuosittain 1.-28.2. Hae avustusta sähköisellä hakulomakkeella.

Hakemuksessa tulee olla seuraavat tiedot:
1. Järjestön tai yhdistyksen perustiedot, haettava summa sekä pankkiyhteystiedot
2. Selvitys toteutuneesta toiminnasta ja toimintakertomus
3. Selvitys suunnitellusta toiminnasta ja toimintasuunnitelma
4. Talousarvio
5. Viimeisin valmistunut ja hyväksytty tilinpäätös
6. Muut mahdolliset lisäselvitykset
7. Selvitys edellisvuoden avustuksen käytöstä
8. Ensimmäistä kertaa avustusta hakevat tahot liittävät hakemukseensa yhdistyksen tms. voimassa olevat säännöt.

Avustuksen maksatus tapahtuu päätösten saatua lainvoiman.

Tarkemmat ohjeet avustusten hakemiseen löytyvät kunnan verkkosivuilta.

Kenelle ja millä ehdoin

Selvitys edellisvuonna myönnetyn toiminta-avustuksen käytöstä on edellytys uuden avustuksen myöntämiselle.

Avustusta myönnettäessä painotetaan

 • vesilahtelaisille lapsille ja nuorille suunnattua toimintaa
 • toiminnan säännöllisyyttä ja laajuutta
 • Vesilahteen tai vesilahtelaisiin kohdistuvaa toimintaa
 • vesilahtelaisten hyvinvointia ja terveyttä edistävää toimintaa
 • aikuisten terveysliikuntaa

Toiminnan laajuudella tarkoitetaan sekä toimintakertojen määrää, että toimintaan osallistuvien henkilöiden määrää. Henkilöiden määrää arvioitaessa huomioidaan yksittäisiin tapahtumiin osallistuneiden yhteismäärä, toimintaan osallistuneiden henkilöiden kokonaismäärä sekä seuran jäsenten määrä. Seurojen ja yhdistysten toimintatapojen tulee edistää osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.

Avustuksia myönnettäessä huomioidaan lisäksi seuraavat kriteerit:

 • Avustettavan seuran toiminta on jatkunut vähintään yhden (1) vuoden ennen avustusten hakua.
 • Nuorisoavustuksia myönnettäessä huomioidaan alle 29 – vuotiaisiin kohdistuva nuorisotyö.
 • Toiminta-avustus ei voi ylittää 50 prosenttia yhdistyksen toimintavuoden tilinpäätöksessä ilmenevistä kokonaismenoista.
 • Lasten ja nuorten harrastustoiminnassa toivotaan, että seura / yhdistys tarjoaa matalankynnyksen harrastusmahdollisuuksia eikä kilpailuun tähtäävää toimintaa.

Avustusta ei myönnetä seuran tai yhdistyksen hallinto- ja tiedotuskuluihin, eikä kiinteistöjen ja / tai maa-alueiden kunnossapitoon tai esimerkiksi lämmitykseen liittyviin kuluihin. Myöskään tulonhankinnasta ja liiketoiminnasta aiheutuvat menot eivät ole hyväksyttäviä kuluja, eivät myöskään velkojen maksut, kokouspalkkiot, jäsenmaksut, poistot ja varaukset.

Ota yhteyttä

Lahtinen Marko

sivistysjohtaja

040 153 1593

marko.lahtinen@vesilahti.fi

Huhtatie 7, 37470 Vesilahti

arrow_upward