Varhaiskasvatuksen arki

Sisällysluettelo

  Tutustuminen varhaiskasvatuspaikkaan

  Lapselle varhaiskasvatuksessa aloittaminen on suuri, jännittävä askel ja jokaisen lapsen tulee etukäteen tutustua hoitopaikkaan.
  Tutustumisvaihe on onnistunut silloin, kun lapsi tuntee olonsa turvalliseksi ilman vanhempien läsnäoloa ja vanhemmat voivat jättää lapsensa luottavaisin mielin hoitoon.

  Huoltaja ottaa yhteyttä varhaiskasvatuspaikkaan ja sopii alkukeskustelusta. Pääpaino keskustelussa on huoltajien ajatusten kuulemisessa. Huoltajilla on mahdollisuus tutustua keskustelun yhteydessä yksikköön ilman lasta. Tämän jälkeen varataan tarvittava määrä tutustumiskäyntejä lapsen kanssa. Tiivis yhteistyö vanhempien ja työntekijöiden välillä helpottaa lapsen turvallista varhaiskasvatuksen aloitusta.

  Vasu-keskustelut

  Varhaiskasvatussuunnitelmaan kuuluva Tullaan tutuksi -keskustelu käydään yhdessä huoltajien kanssa varhaiskasvatussuhteen alussa. Jokaisen varhaiskasvatuksessa olevan lapsen osalta vasu-keskustelut käydään aina uuden toimintakauden alettua. Vasun seurantakeskustelut käydään puolivuosittain. Varhaiskasvatuksesta esikouluun siirtyvien kohdalla käydään eskarikeskustelu, jonka pohjalta kirjatut asiat lähetetään tiedoksi tulevalle esiopettajalle.

  Lapsen tuonti ja haku

  • Lapset saavat kulkea portista ainoastaan aikuisen seurassa. Portti on aina kuljettaessa suljettava.
  • Vastuu lapsesta siirtyy huoltajalle, kun lapsi on kirjattu ulos Päikyssä. Lapsi on myös huoltajiensa vastuulla yhteisissä tilaisuuksissa ja tapahtumissa (esim. joulu- ja kevätjuhlat)
  • Jos lapsen hakija on joku muu kuin oma huoltaja tai vasussa ilmoitettu varahakija, ilmoitus on tehtävä kirjallisesti esim. tekstiviestinä.
  • Tärkeät kuulumiset vaihdetaan tuonti- ja hakutilanteissa.

  Hoitoajat

  • Toivomme, että sovittuja hoitoaikoja noudatetaan. Mikäli huoltajat eivät ehdi sovittuun kellonaikaan mennessä hakemaan lastaan, tulee siitä ilmoittaa puhelimitse ryhmään mahdollisimman pian.
  • Hoitoajat tulee merkitä Päikky-järjestelmään maanantaina klo 9.00 mennessä edellisellä viikolla. Hoitoaikojen muutoksista tulee ilmoittaa hoitopaikkaan 3 päivää aiemmin.
  • Mikäli hoidontarve muuttuu pysyvästi, sovitaan muutoksesta ryhmässä ja täytetään hoitoajan muutosilmoitus. Hoitoaikoja voi muuttaa 3 kuukauden välein.
  • Hoitosuhteen päättymisestä tulee ilmoittaa kirjallisesti.
  • Perheellä on oikeus varhaiskasvatuspaikkaan lapsen oppivelvollisuuteen asti.

  Poissaolot

  • Lapsen äkilliset sairastumiset ilmoitetaan viimeistään aamulla ennen klo 7:30.

  Sairas lapsi

  • Lapsen tulee olla varhaiskasvatuksessa toimintakuntoinen (kykenee ulkoilemaan, osallistumaan retkille, liikuntatuokioihin ja leikkeihin ilman rajoituksia).
  • Sairasta lasta ei saa tuoda varhaiskasvatukseen.
  • Päivän aikana sairastuneesta lapsesta ilmoitetaan välittömästi huoltajille.
  • Varhaiskasvatuksessa voidaan antaa ainoastaan lääkärin määräämiä lääkkeitä alkuperäisessä pakkauksessa. Reseptistä pitää olla kopio. Lääkkeen antamisesta laaditaan suunnitelma yhdessä huoltajien kanssa.
  • Lapsen allergiat ja pitkäaikaissairaudet tulee olla henkilökunnan tiedossa sekä lapsen tietoihin kirjattuna. Pikaohje mahdollisesta ensiavusta on oltava helposti saatavilla.

  Varavaatteet

  • Lapsella tulee olla toimintaan ja ulkoiluun sopivat, väljät nimikoidut vaatteet, nimikoidut kengät ja käsineet  sekä riittävästi nimikoituja varavaatteita ja kuravaatteet.
  • Kuravaatteiden päivittäinen huolto kuuluu kodeille. Hoitoreppu/kassi on hyvä ottaa viikonlopuksi kotiin ja tarkistaa sisältö.
  • Vaippaikäiselle lapselle tuodaan kotoa vaipat, rasvat, tutit ja tuttipullot. Alle 1-vuotias saa vastikkeen hoitopaikasta.

  Xylitol-pastillit

  • Lapsille tarjoillaan xylitol-pastilli aamupalan, lounaan ja välipalan jälkeen. Xylitol-pastillit tuodaan kotoa.

  Syntymäpäivät ja niiden juhlinta

  • Varhaiskasvatuksessa on mahdollista juhlia lapsen syntymäpäivää lapsen ja perheen niin toivoessa. Pienimuotoinen juhlinta tapahtuu hoitopäivän aikana.
  • Syntymäpäiväsankari voi halutessaan tarjota pienen määrän herkkuja esim. karkkia, keksiä tai jäätelöä). Tarjottavan on oltava avaamattomassa alkuperäispakkauksessa (tällöin voidaan tarkistaa mm. tuotteen sopivuus allergisille lapsille)
  arrow_upward