Koulut ja toiminta

Koulut ja toiminta

Vesilahden yhtenäiskoulu, Kirkonkonkylä

Vesilahden yhtenäiskoulu, Kirkonkonkylä

Vesilahden yhtenäiskoulu on yli 400 oppilaan koulu. Esi- ja perusopetusta annetaan luokille 0-9 sekä luokkamuotoista erityisopetusta luokille 1-9.

Osoite: Koulutie 2 37470, Vesilahti

Kerhotoiminta

Yhtenäisyyskoululla järjestetään maksuton aamukerho niille oppilaille, jotka joutuvat tulemaan aamulla koululle paljon ennen koulutuntien alkua. Mikäli ryhmään mahtuu, myös muiden luokkien oppilaat ovat tervetulleita aamukerhoon. Ryhmään otetaan kuljetusoppilaiden lisäksi ensisijaisesti luokkien 1.-2. oppilaita.

Ilmoita lapsesi jo heti syksyllä aamukerhoon. Ilmoita samalla ne viikonpäivät, joina lapsi osallistuu kerhoon. Voit ilmoittaa lapsesi aamukerhoon myös myöhemmin lukukauden aikana, mikäli ryhmä ei ole jo täyttynyt.

Aamukerhon ohjaajina toimivat koulunkäynninohjaajat.

Vanhempaintoimikunta

Toiminta-ajatus

Vanhempaintoimikunta on tärkeä osa kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Toimikunnan tehtävänä on toimia ajatusten ja ideoiden välittäjänä kodin ja koulun välillä. Toimintaan kuuluu myös mm. erilaisten teemapäivien ja virkistystoimintojen suunnittelua ja järjestämistä. Perustana ovat aiemmin muotoutuneet hyvät toimintatavat, joita pyritään kehittämään edelleen.

Vanhempaintoimikunnan jäsenet

Jokaiselta luokalta valitaan syksyn vanhempainilloissa yksi huoltaja varsinaiseksi jäseneksi ja yksi varajäseneksi. Jos haluat tukea vanhempaintoimikunnan toimintaa, voit laittaa tukesi myös suoraan vanhempaintoimikunnan tilille. Kaikki vanhempaintoimikunnan varat käytetään oppilaiden hyväksi. Olet tervetullut mukaan vanhempaintoimikunnan toimintaan ja kokouksiin, olitpa jäsen, varajäsen tai muuten vaan asiasta kiinnostunut vanhempi.

Vanhempaintoimikunta

Katriina Nylund, 040 727 8679

yhtenaiskoulun.vanhemmat@gmail.com

Vanhempaintoimikunta/ FI47 5511 3620 0054 18

Ota yhteyttä

Härkönen Päivi

rehtori, Vesilahden yhtenäiskoulu

050 3895 295

paivi.harkonen@vesilahti.fi

Koulutie 2, 37470 Vesilahti

Narvan koulu, Narva

Narvan koulu, Narva

Narvan koulu on yli 100 oppilaan kyläkoulu. Opetusta annetaan luokilla 0-6.

Osoite: Kestintie 2 B 37370, Vesilahti

Vanhempainyhdistys

Narvan koulun vanhempainyhdistyksen toiminnan tarkoitus on tukea sekä Narvan koulun että sen oppilaiden toimintaa mm. luokka- ja uintiretkiä. Yhdistyksen perinteenä on ollut vuosittain luovuttaa kaksi Reilu kaveri -stipendiä, toinen tytölle ja toinen pojalle. Keväästä 2022 alkaen perinnettä on uudistettu siten, että kyseiset stipendit jaetaan jokaiselle vuosiluokalle. Stipendien saajiksi koulun oppilaat äänestävät ne, jotka täyttävät parhaiten Reilu kaveri -kriteerit. Tämän lisäksi vanhempainyhdistys luovuttaa koulumenestys-stipendin 6.luokan parhaan keskiarvon omaavalle oppilaalle.

Toimintansa vanhempainyhdistys rahoittaa erilaisin varainkeruutempauksin, esimerkkeinä mainittakoon pesuainemyynti ja pikkujoulu- sekä vappujuhlat oppilaille. Yhdistyksen toiminta perustuu jäsentensä eli Narvan koulun oppilaiden vanhempien haluun tuottaa lapsille elämyksiä sekä tukea ja toteuttaa oppilaiden itse suunnittelemia ja budjetoimia retkiä.

Vanhempainyhdistys tiedottaa toiminnastaan ja järjestämistään tapahtumista pääasiallisesti Wilman kautta, mutta myös Facebook -sivullaan ”Narvan koulun vanhempainyhdistys”.

Kaikki ovat lämpimästi tervetulleita mukaan toimintaan!

Narvan koulun vanhempainyhdistys

Nina Kortesmaa

narvankoulunvanhemmat@gmail.com

Tilinro OP FI36 5511 0520 0039 56

Ota yhteyttä

Hietakangas Jussi

rehtori, Narvan koulu ja Ylämäen koulu

050 438 6034

jussi.hietakangas@vesilahti.fi

Ylämäen koulu, Koskenkylä

Ylämäen koulu, Koskenkylä

Vesilahden Ylämäen koulu on alle 100 oppilaan kyläkoulu, jossa opetusta annetaan luokille 0-6.

Osoite: Koulumäentie 30 37420, Vesilahti

Koulun kerhotoiminta

Nuorisotoimen järjestämä liikuntakerho on koululla keskiviikkoisin klo 15-16.

Vanhempainyhdistys

Toiminta-ajatus

Vanhempaintoimikunta on tärkeä osa kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Ylämäen koulun vanhempainyhdistys on perustettu keväällä 2009. Toimikunnan tehtävänä on toimia ajatusten ja ideoiden välittäjänä kodin ja koulun välillä. Toimintaan kuuluu myös erilaisten teemapäivien, virkistystoimintojen yms. suunnittelua ja järjestämistä oppilaille, vanhemmille ja opettajille. Perustana ovat aiemmin muotoutuneet hyvät toimintatavat, joita pyritään kehittämään edelleen.

Vanhempainyhdistyksen jäsenet

Toimikunta ei tarvitse hallitusta tai virallisia jäseniä, mutta aktiivisia vanhempia on mukana lukuvuodesta riippuen 10-20. Mitä enemmän mukana on porukkaa, sitä enemmän saadaan aikaiseksi!  Toimikunnan toimintaan pääsee mukaan matalalla kynnyksellä ilman kannatusmaksua. Jos haluat kuitenkin tukea vanhempaintoimikunnan toimintaa, voit laittaa tukesi suoraan vanhempaintoimikunnan tilille. Kaikki vanhempaintoimikunnan varat käytetään oppilaiden hyväksi. Ylämäen koulun vanhempainyhdistyksen kannatusjäseneksi voit liittyä maksamalla kannatusmaksun 20 € vanhempainyhdistyksen tilille.

Ylämäen koulun vanhempainyhdistys

laura.e.hakanen@gmail.com

Tilinro FI35 5511 3620 0033 06

Ota yhteyttä

Hietakangas Jussi

rehtori, Narvan koulu ja Ylämäen koulu

050 438 6034

jussi.hietakangas@vesilahti.fi

Hyvä tietää

Työ- ja loma-ajat

Työ- ja loma-ajat

Lukuvuosi 2022-2023

Syyslukukausi: 10.8.2022-22.12.2022
Syysloma (vko 42) 17.-23.10.2022
Joululoma: 23.12.2022-8.1.2023
Kevätlukukausi: 9.1.-3.6.2023
Talviloma (vko 9) 27.2.-5.3.2023
Pääsiäisloma 6.4.-10.4.2023 (kiirastorstai vapaa)
Helatorstai 18.5.2023

Lukuvuosi 2023-​2024

Syyslukukausi ke 9.8.2023 -​ pe 22.12.2023 (92 työpäivää)
Syysloma (viikko 42) 16. -​ 22.10.2023
Joululoma 23.12.2023 -​ 7.1.2024
Kevätlukukausi ma 8.1.2024 -​ la 1.6.2024 (96 työpäivää)
Talviloma (viikko 9) 26.2. -​ 3.3.2024
Pääsiäisloma 28.3. -​ 1.4.2024 (kiirastorstai vapaa)
Helatorstai 9.5.2024

Lukuvuosi 2024-​2025

Syyslukukausi ke 7.8.2024 -​ pe 20.12.2024 (92 työpäivää)
Syysloma (viikko 42) 14.-​20.10.2024
Joululoma 21.12.2024 -​ 6.1.2025
Kevätlukukausi ti 7.1.2025 -​ la 31.5.2025 (95 työpäivää)
Talviloma (viikko 9) 24.2. -​ 2.3.2025
Pääsiäisloma 17.4. -​ 21.4.2025 (kiirastorstai vapaa)
Helatorstai 29.5.2025

Poissaolokäytännöt

Poissaolokäytännöt

Ilmoita poissaolosta ja sen syystä heti samana aamuna kouluun Wilman kautta tai muulla lapsen opettajan kanssa sovitulla tavalla.

Kouluun kiinnittymisen tukeminen ja poissaolojen ennaltaehkäisy ja seuranta

Vesilahdessa on luotu suunnitelma läsnäolon tukemiseen ja poissaolojen ennaltaehkäisyyn ja seurantaan. Malli perustuu opetussuunnitelmaan ja perusopetuslain pykälään 26: “Opetuksen järjestäjän tulee ennaltaehkäistä perusopetukseen osallistuvan oppilaan poissaoloja sekä seurata ja puuttua niihin suunnitelmallisesti“.

Linkki suunnitelmaan Kouluun kiinnittymisen tukeminen ja poissaolojen ennaltaehkäisy ja seuranta.

Muut poissaoloanomukset ”Oppilaan tilapäinen vapauttaminen koulunkäynnistä” -lomakkeella

 • 1-5 koulupäivän pituisen loman myöntää luokanopettaja tai luokanvalvoja.
 • 6 – 20 koulupäivän pituisen loman myöntää rehtori.
 • Yli 20 koulupäivän pituisen loman myöntää sivistysjohtaja.
 • Palauta täytetty lomake luokanopettajalle tai luokanvalvojalle.
 • Ilmoita anotusta lomasta etukäteen keittiölle, jos lapsellasi on erityisruokavalio.
 • Ilmoita anotusta lomasta etukäteen myös liikennöitsijälle, jos lapsesi on koulukyydityksessä.

Muut poissaoloanomukset ”Oppilaan tilapäinen vapauttaminen koulunkäynnistä” -lomakkeella

 • 1-5 koulupäivän pituisen loman myöntää luokanopettaja tai luokanvalvoja.
 • 6 – 20 koulupäivän pituisen loman myöntää rehtori.
 • Yli 20 koulupäivän pituisen loman myöntää sivistysjohtaja.
 • Palauta täytetty lomake luokanopettajalle tai luokanvalvojalle.
 • Ilmoita anotusta lomasta etukäteen keittiölle, jos lapsellasi on erityisruokavalio.
 • Ilmoita anotusta lomasta etukäteen myös liikennöitsijälle, jos lapsesi on koulukyydityksessä.

Koulujen lukuvuosisuunnitelma

Koulujen lukuvuosisuunnitelma

Koulujen lukuvuosisuunnitelma sisältää

 • koulujen perustiedot
 • tietoja koulujen henkilökunnasta
 • koulujen toimintaperiaatteet
 • tietoja koulujen yleisistä järjestelyistä
 • tietoja oppilaan kasvun ja oppimisen tuesta
 • tietoja opetusjärjestelyistä

Tutustu tästä: Vesilahden kunnan esi- ja perusopetuksen lukuvuosisuunnitelma 2022-2023.

Koulutapaturmat ja vakuutukset

Koulutapaturmat ja vakuutukset

Kouluilla ja päiväkodeilla on ryhmätapaturmavakuutus, josta korvataan tapaturmista aiheutuvia kuluja. Koulussa, koulumatkalla ja päiväkodissa tapahtuvat loukkaantumiset voidaan korvata sekä lapsen omasta että koulun tai päiväkodin ryhmätapaturmavakuutuksesta. Tapaturman tai vahingon sattuessa tehdään aina vahinkoilmoitus. Vahinkoilmoituksen tekee koulun tai päiväkodin henkilökunta. Koulun tai päiväkodin vakuutuksesta kannattaa hakea korvausta, vaikka olisi ensin tehnyt vahinkoilmoituksen lapsen omasta vakuutuksesta.

Vesilahden kunnan ryhmätapaturmavakuutus on Op-Pohjolassa.

Ota yhteyttä

Kodin ja koulun yhteistyö

Kodin ja koulun yhteistyö

Jokaisella luokalla on ainakin yksi luokkakohtainen vanhempainilta lukuvuodessa, joista opettajat ilmoittavat erikseen. Opettajan, oppilaan ja huoltajan/huoltajien välinen keskustelu kouluasioista järjestetään ainakin kerran lukuvuodessa.

Koulun tapahtumiin kotiväki on tervetullutta. Arjesta saa parhaan käsityksen poikkeamalla seuraamassa oppitunteja tai keskustelemalla kasvokkain luokanopettajan tai -valvojan kanssa.

Opetus- ja toimintasuunnitelmat

Sähköinen oppimisympäristö

Sähköinen oppimisympäristö

Koulut hyödyntävät tieto- ja viestintäteknologian (TVT) sekä sosiaalisen median mahdollisuuksia oppimisessa ja opetuksessa uuden opetussuunnitelman mukaisesti. Kaikessa tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävässä oppimisessa korostetaan vuorovaikutusta sekä yhteistoiminnallista oppimista. Vesilahden kaikilla kouluilla on Oppilaiden TVT-taitojen vuosiluokkaistaminen 2018 -suunnitelma, joka perustuu seutukunnan tieto- ja viestintätekniikan strategiaan.

Kielipolku

Kielipolku

 • Vesilahden kunnassa ensimmäinen vieras kieli (A1) on englanti, joka alkaa kaikille oppilaille ensimmäisellä luokalla.
 • Neljännellä luokalla on mahdollista aloittaa vapaaehtoisena kielenä (A2-kieli) joko saksa tai ranska. Kunnassamme ryhmän vähimmäiskoko on 12 oppilasta ja vapaaehtoinen A2-kieli on oppilaille ylimääräinen aine vuosiluokilla 4-9.
 • Toisen kotimaisen kielen ruotsin opiskelu (B1-kieli) aloitetaan uuden opetussuunnitelman mukaisesti kuudennella luokalla.
 • Kahdeksannella luokalla on mahdollista valita saksaranska tai espanja (B2-kieli) valinnaisaineeksi.
arrow_upward