Sosiaali- ja terveyspalvelut

Vesilahden kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista vastaa Pirkanmaan hyvinvointialue.

Aiheeseen liittyviä uutisia

Asukaskysely 2024

13.6.2024

Kysely avautuu 13.6.2024 ja siihen voi vastata 12.7.2024 klo 12…

Anna palautetta kevään 2024 liikuntaa ja hyvinvointia kuntalaisille -tapahtumista

10.6.2024

Palautekysely on avoinna 30.6.2024 asti. Voit vastata kyselyyn, vaikka et…

Sisällysluettelo

  Kooste Pirkanmaan hyvinvointialueen Vesilahden yhteystiedoista

  Tärkeät puhelinnumerot ja linkit

  Yleinen hätänumero 112

  Pirkanmaan hyvinvointialueen vaihde 03 311 611

  Pirkanmaan päivystysapu 116 117

  Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivut

  Pirkanmaan hyvinvointialueen Sähköinen asiointi

  Pirkanmaan hyvinvointialueen palveluja Vesilahdessa

  Terveysasema

  Vesilahden terveysasema

  03 384 5022

  Anttilantie 2, 37470 Vesilahti

  Sosiaalitoimisto

  Vesilahden sosiaalitoimisto

  03 384 5633

  Anttilantie 2, 37470 Vesilahti

  Hammashoitola

  Vesilahden hammashoitola

  03 384 5322

  Anttilantie 2, 37470 Vesilahti

  Potilas- ja omaisjärjestöjen verkkosivu-linkkejä

  Alla olevat linkit johtavat järjestöjen ylläpitämille sivustoille. Vesilahden kunta ei vastaa järjestöjen omilla sivuilla olevista sisällöistä.

  Tamperelaisia potilasyhdistyksiä

  Pirkanmaalaisia potilasyhdistyksiä

  Valtakunnallisia potilasjärjestöjä

  • AA-Suomen AA – nimettömät alkoholistit
  • ADHD-liitto ry – ohjausta, tukea ja neuvontaa sekä koulutuksia ja sopeutumisvalmennusta adhd-oireisille henkilöille ja heidän läheisilleen
  • Aivoliitto – aivoverenkiertohäiriön sairastaneille ja heidän läheisilleen sekä perheille, joiden lapsella tai nuorella on kielellinen erityisvaikeus
  • Aivovammaliitto ry – aivovamman saaneiden ja heidän läheistensä tuki- ja edunvalvontajärjestö
  • Al-Anon – vertaistukea alkoholistien läheisille
  • Allergia-, iho- ja astmaliitto – valtakunnallinen terveysjärjestö, jonka tehtävänä on allergiaa, astmaa ja ihotauteja sairastavien terveyden edistäminen
  • IBD ja muut suolistosairaudet ry – tulehduksellista suolistosairautta ja muita suolistosairauksia sairastavien tuki- ja edunvalvontajärjestö
  • Cranio ry – vertaistukea kallon- ja kasvoluiden kasvuhäiriötä sairastaville
  • Diabetesliitto – kansanterveys- ja potilasjärjestö joka toimii diabeetikoiden ja heidän läheistensä yhdyssiteenä, elämänlaadun parantajana ja edunvalvojana
  • Endometrioosiyhdistys – vertaistukea endometrioosia sairastaville ja heidän läheisilleen sekä yleistä tietoutta endometrioosista
  • Erilaisten oppijoiden liitto – neuvontaa, vertaistukea ja koulutusta erilaisille oppijoille, vanhemmille ja ammattilaisille
  • Epilepsialiitto – valtakunnallinen potilasjärjestö epilepsiaa sairastaville ja heidän läheisilleen
  • Finnilco ry – avanneleikattujen yhdistys
  • Harvinaiset -verkosto – harvinaisiin sairauksiin ja vammoihin liittyvää tietoa ja tukea
  • Hengitysliitto – edistää hengitysterveyttä ja hengityssairaan hyvää elämää
  • Immuunipuutospotilaiden yhdistys ry – tietoa ja vertaistukea immuunipuutospotilaille
  • Invalidiliitto – vammaisten ihmisten valtakunnallinen monialajärjestö
  • IPAA-yhdistys ry – J-pussilaisten valtakunnallinen etujärjestö
  • Kehitysvammaisten Tukiliitto ry – koulutusta, vertaistoimintaa ja tukea kehitysvammaisille ja heidän perheilleen
  • Kehitysvammaliitto – edistää kehitysvammaisten ihmisten tasa-arvoa ja osallistumista yhteiskunnassa, kehittää palveluja sekä edistää alan tutkimusta
  • Keliakialiitto – parantaa keliaakikoiden ja heidän perheidensä hyvinvointia toimimalla etu-, neuvonta- ja palvelujärjestönä
  • Keskosvanhempien yhdistys Kevyt ry – tarjoaa keskosperheille vertaistukea ja tuottaa tietoa keskosuudesta
  • Kielellinen erityisvaikeus SLI ry – toimii kielellisten erityisvaikeuksien parissa olevien hyväksi
  • Kuuloliitto ry – vertaistoimintaa, kuntoutusta ja tietoa
  • Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry – kuurojen, huonokuuloisten ja kuulomonivammaisten lasten ja heidän perheidensä järjestö tarjoaa vertaistukea ja tietoa koko perheelle ja lähipiirille
  • Kuurojen Liitto ry – tehtävänä kuurojen ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien toteuttaminen
  • Kynnys ry – eri tavoin vammaisten ihmisten perus- ja ihmisoikeusjärjestö
  • Käpy- Lapsikukolemaperheet ry – tukee kuoleman kautta lapsensa menettäneitä perheitä
  • LapCI ry – sisäkorvaistutteen saaneiden lasten ja heidän perheidensä yhdistys
  • Luustoliitto ry – valtakunnallinen kansanterveys-, potilas- ja liikuntajärjestö
  • Lyhytkasvuiset – Kortväxta ry – lyhytkasvuisten henkilöiden ja heidän läheistensä järjestö
  • MeHyvät ry – meningomyelocele- ja hydrokefaliavammaisten ja heidän omaistensa järjestö
  • Mielenterveyden Keskusliitto – mielenterveyspotilaiden, -kuntoutujien, kuntoutuneiden ja heidän läheistensä kansalaisjärjestö
  • Mielenterveysomaisten keskusliitto FinFami ry – mielenterveyskuntoutujien omaisten valtakunnallinen edunvalvontaorganisaatio
  • Muistiliitto – tietoa muistista ja muistisairauksista
  • Munuais- ja maksaliitto – tukee sairastuneita ja elinsiirron saaneita sekä heidän läheisiään
  • Näkövammaisten liitto ry – edistää sokeiden ja heikkonäköisten ihmisten oikeuksien toteutumista, tuottaa erityispalveluja ja toimii näkemisen asiantuntijana
  • Näkövammaiset lapset ry – tietoa ja tukea näkövammaisten lasten vanhemmille
  • Omaishoitajat ja Läheiset -liitto ry – omaishoitoperheiden, omaishoitajien ja heidän läheistensä aseman parantamiseksi
  • Polioinvalidit ry – polion sairastaneiden potilasjärjestö
  • Positiiviset ry – hiv-tartunnan saaneiden ja heidän läheistensä vertaistuki- ja edunvalvontajärjestö sekä hiv-tartunnan saaneiden potilasjärjestö
  • Retina ry – perinnöllistä verkkokalvon rappeumaa sairastavien ja heidän läheistensä etu- ja tukijärjestö
  • Reumaliitto ry – reumasairaiden ja muiden tuki- ja liikuntaelinsairaiden järjestö
  • Sella ry – aivolisäkesairauksia sairastavien ja heidän läheistensä tukijärjestö
  • Simpukka ry – lapsettomien yhdistys
  • Sjögrenin syndrooma -yhdistys ry – jakaa tietoa sairastuneille ja terveydenhuollon ammattilaisille
  • SLE-yhdistys ry – SLE:tä sairastavien ja heidän omaistensa tuki- ja etujärjestö
  • SUHUPO ry – huuli- ja suulakihalkiopotilaiden ja heidän omaistensa tukijärjestö
  • Suomen ADHD-Aikuiset ry – toimii aikuisten tarkkaavaisuushäiriöisten tukemiseksi
  • Suomen albinismiyhdistys ry – tietoa ja vertaistukea henkilöille joilla on albinismi ja heidän läheisilleen
  • Suomen Amyloidoosiyhdistys ry – potilasyhdistys Meretojan tautia sairastaville ja heidän läheisilleen
  • Suomen Angelman-yhdistys (SAY) ry – vertaistukea ja tietoa Angelmanin oireyhtymä-potilaille ja heidän perheilleen
  • Suomen CP-liitto ry – vammaisjärjestö joka valvoo CP-, MMC- ja hydrokefaliavammaisten ja heidän omaistensa oikeuksien toteutumista
  • Suomen Dystonia-yhdistys ry – tukee dystoniaksi kutsuttuja neurologisia liikehäiriöitä sairastavia henkilöitä ja heidän läheisiään ja toimii edunvalvonta- ja asiantuntijajärjestönä
  • Suomen Eturauhassyöpäyhdistys ry – valtakunnallinen potilasjärjestö eturauhassyöpäpotilaille ja heidän läheisilleen
  • Suomen Hemofiliayhdistys ry – potilasyhdistys joka levittää tietoa verenvuototaudeista ja niiden hoidosta sekä auttaa jäseniä järjestämällä kuntoutus-, tiedotus- ja virkistystilaisuuksia
  • Suomen Iktyoosiyhdistys ry – toimii ihon sarveistumissairauksia sairastavien henkilöiden ja heidän perheenjäsentensä yhdyssiteenä sekä edunvalvonta- ja neuvontajärjestönä
  • Suomen Kilpirauhasliitto – kehittää ja edistää kilpirauhaspotilaiden hoitoa, kuntoutusta ja sosiaaliturvaa sekä edistää kilpirauhassairauksien tutkimusta ja jäsenyhdistysten toiminnan kautta tukee kilpirauhaspotilaita ja heidän läheisiään
  • Suomen Kipu ry – kipupotilaiden, heidän lähimmäistensä, hoitohenkilökunnan sekä kipuasian eteenpäin viemisestä kiinnostuneiden etujärjestö
  • Suomen kurkku- ja suusyöpäyhdistys ry – kurkku- ja suusyöpään sairastuneiden ja heidän läheistensä yhdistys
  • Suomen Kuurosokeat ry – kuurosokeiden ja vaikeasti kuulonäkövammaisten järjestö
  • Suomen Marfan-yhdistys ry – Marfan-oireyhtymäpotilaiden ja heidän omaistensa järjestö
  • Suomen Migreeniyhdistys ry – toimii migreeniä ja muita päänsärkymuotoja potevien ja heidän hoidostaan ja erityisongelmistaan kiinnostuneiden yhdyssiteenä
  • Suomen MG-yhdistys – toimii yhdyssiteenä myasthenia gravis -sairautta potevien, heitä hoitavien henkilöiden, omaisten ja yhteisöjen välillä
  • Suomen Neurofibromatoosiyhdistys ry – jakaa tietoa neurofibromatoosista potilaille, omaisille ja hoitohenkilökunnalle sekä edistää neurofibromatoosin tutkimusta
  • Suomen Nivelyhdistys ry – nivelsairaiden, erityisesti nivelrikkoisten, edunvalvonta, tiedotus ja vertaistuki
  • Suomen Palovammayhdistys ry – vertaistukea ja tietoa palovamman kokeneille, heidän läheisilleen ja ammattilaisille
  • Suomen Parkinson-liitto ry – toimii Parkinsonin ja Huntingtonin tauteihin, dystoniaan ja muihin liikehäiriösairauksiin sairastuneiden ja heidän omaistensa hyväksi
  • Suomen Polioliitto ry – tietoa ja tukea polion sairastaneille
  • Suomen Syöpäpotilaat ry – syöpäpotilaiden ja heidän läheistensä tukijärjestö
  • Suomen Tinnitusyhdistys ry – toimii tinnituksesta kärsivien ihmisten ja heidän omaistensa yhdyssiteenä
  • Suomen Tourette- ja OCD-yhdistys – toimii TS-persoonien, heidän perheittensä ja muiden asiasta kiinnostuneiden yhdyssiteenä
  • Sydänlapset ja -aikuiset – synnynnäisesti sydänvikaisten ja heidän läheistensä etuja ajava järjestö
  • Sydän- ja keuhkosiirrokkaat SYKE ry – sydän-, keuhko- ja sydän-keuhkosiirrokkaiden sekä heidän läheistensä etujärjestö
  • Sylva ry – syöpää sairastavien lasten, nuorten ja heidän perheidensä tukijärjestö
  • Syömishäiriöliitto SYLI ry – syömishäiriöön sairastuneita ja heidän läheisiään edustava järjestö
  • Syöpäjärjestöt – sairauskohtaisten ja alueellisten syöpäjärjestöjen katto-organisaatio
  • Uniliitto ry – unihäiriöistä kärsivien potilasjärjestöjen katto-organisaatio
  • Verneri.net – kehitysvamma-alan verkkopalvelu, tietoa ja palveluita omaisille, kehitysvamma-alalla työskenteleville ja opiskelijoille
  • Valoihottumayhdistys – valoihottumia tai niitä muistuttavia ihotauteja sairastavien neuvonta- ja edunvalvontajärjestö
  • ÄIMÄ ry – auttaa synnytysmasennuksesta ja lapsivuodepsykoosista kärsiviä äitejä ja heidän perheitllän antamalla vertaistukea ja tietoa
  arrow_upward