Ympäristö

Aiheeseen liittyviä uutisia

Vesilahden kunnan siivouskampanja 2023

10.5.2023

Vesilahden kunta haastaa vesilahtelaiset yhdistykset ja yhteisöt sekä koulut ja päiväkodit järjestämään talkoot ja siivoamaan lähialueitaan.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävänä on ympäristönsuojelun valvonta ja edistäminen kunnassa. Ympäristönsuojelun kokonaisuuteen kuuluvat mm. kunnalle määrätyt ympäristönsuojelu-, jäte-, maa-aines-, vesihuolto- ja vesilain mukaiset tehtävät.

Tavoitteena on turvata kestävästi kehittyvä, terveellinen ja viihtyisä sekä luontosuhteiltaan monimuotoinen ympäristö.

Vesilahden kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii rakennus- ja ympäristölautakunta. Ympäristövalvonnan viranhaltijana toimii ympäristötarkastaja, joka valmistelee asioita lautakunnan käsiteltäväksi. Osa päätösasioista on delegoitu viranhaltijalle.

Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma

Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma

Ympäristönsuojeluun liittyvän valvonnan tavoitteena on ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja jo tapahtuneesta pilaantumisesta aiheutuneiden haittojen korjaaminen. Lisäksi valvonnan tavoitteena on ehkäistä jätteistä ja jätehuollosta aiheutuvia haittoja ja edistää jätteiden hyötykäyttöä. Valvonnalla ja tarkastuksilla välitetään tietoa lainsäädännön vaatimuksista, toiminnan ympäristövaikutuksista ja ympäristön pilaantumisherkkyydestä. Valvonnassa huolehditaan, että lainsäädäntöä ja sen nojalla annettuja määräyksiä noudatetaan.

Vesilahden kunnan ympäristönsuojelussa valvontaa tehdään vuosille 2023–2025 laadittuun valvontasuunnitelmaan perustuen. Vuosittain rakennus- ja ympäristölautakunta vahvistaa valvontasuunnitelmaan pohjautuvan valvontaohjelman vuoden aikana tehtävistä tarkastuksista ja muista  valvontatoimenpiteistä.

Ympäristönsuojelun edistämissuunnitelma

Ympäristönsuojelun edistämissuunnitelma

Vesilahden rakennus- ja ympäristölautakunta on hyväksynyt ympäristönsuojelun edistämisen toimenpidesuunnitelman vuosille 2023-2027. Edistämistoimenpiteillä tarkoitetaan luonnonsuojeluun, vesistönsuojeluun sekä päästöjen ja jätteiden synnyn vähentämiseen tähtääviä toimia, jotka eivät kuulu lupa- ja valvontatoimien piiriin.

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa

Maa-ainestaksa

Maa-ainestaksa

attach_file Liitteet

Ota yhteyttä

Kärmeniemi Suvi

ympäristötarkastaja

040 192 9373

suvi.karmeniemi@vesilahti.fi

Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti

Katso tiedot arrow_right_alt

arrow_upward