Viestintä

Vesilahden kunnan viestinnän ja markkinoinnin tehtävä on välittää aktiivisesti tietoa kunnan palveluista, päätöksistä, toiminnasta, strategiasta ja tavoitteista asukkaille, medialle ja muille sidosryhmille. Viestinnällä vaikutetaan myös kunnan imagoon ja työnantajamielikuvaan.

Verkkosivut

Vesilahden kunnan verkkosivut ovat tärkeä tiedonlähde kuntalaisille. Sivut sisältävät monipuolisesti tietoa kunnan palveluista, toiminnasta ja päätöksenteosta.

Palveluiden osalta tietoa löytyy muun muassa niiden saatavuudesta ja aukioloajoista. Verkkosivuilta löytyy myös sähköisiä palveluita, joita kuntalaiset voivat käyttää esimerkiksi ilmoitusten tekemiseen tai asiointiin viranomaisten kanssa.

Verkkosivuilla julkaistaan ajankohtaisia tiedotteita, jotka koskevat kunnan tapahtumia, palveluita, päätöksiä ja muita merkittäviä asioita. Tiedotteiden avulla kuntalaiset pysyvät ajan tasalla kunnassa tapahtuvista asioista.

Yhteystiedot sekä osallistu ja vaikuta -osiot sivustolla helpottavat kuntalaisten yhteyden ottamista henkilöstöön ja päättäjiin. Tämä edistää kuntalaisten osallistumista ja vaikuttamista.

Saavutettavuus

Vesilahden kunta pyrkii takaamaan verkkosivustonsa saavutettavuuden digitaalisten palveluiden tarjoamisesta annetun lain eli digipalvelulain ja EU:n saavutettavuusdirektin mukaisesti.

Sosiaalinen media

Vesilahden kunta hyödyntää viestinnässään monenlaisia viestintäkanavia ja -välineitä. Viestintä sosiaalisessa mediassa täydentää ja tukee muuta viestintää eikä korvaa kunnan virallista tiedotusta.

Vesilahden kunnalla on käytössään useita sosiaalisen median kanavia, joista tärkeimmät ovat Facebook, Instagram ja LinkedIn.

Graafinen ohjeisto

Vesilahden kunnan visuaalinen ilme päivitettiin keväällä 2022 ja tässä yhteydessä uusittiin graafinen ohjeisto. Graafisessa ohjeistossa määritellään muun muassa kunnan materiaaleissa käytettävät logot ja fontit. Uuden visuaalisen ilmeen kehityksessä on otettu huomioon Vesilahden perinteikkyyden ja moderniuden ulottuvuudet. Sillä viestitään uskottavuutta, rohkeutta ja uudistumista. Uuteen ilmeeseen on haettu vaikutteita muun muassa kurjen nokasta, Vesilahden historiasta ja keskeisestä sijainnista Pirkanmaalla. Näihin voi tutustua tarkemmin graafisen ohjeiston avulla.

Vesilahden kunnan graafinen ohjeisto 2022

Ota yhteyttä

Nyrö Noora

viestinnän suunnittelija

040 548 1839

noora.nyro@vesilahti.fi

Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti

arrow_upward