Poikkeamislupa

Rakennusluvan hakemiseen voit tietyissä tilanteissa tarvita poikkeamispäätöksen rakennus- ja ympäristölautakunnalta.

Tarvitset poikkeamispäätöksen:

  • lainvoimaisen asemakaavan ja jossain tapauksissa oikeusvaikutteisen yleiskaavan määräyksistä poikkeamiseen
  • tai muista maankäyttö- ja rakentamislain mukaisista tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista, kuten rakennusjärjestyksestä
  • rantavyöhykkeelle rakentamisesta alueella, jossa rakentamista ei ole määrätty kaavalla
  • vapaa-ajan asunnon käyttötarkoituksen muutoksessa vakituiseksi asunnoksi.

Poikkeamiseen tarvitaan aina hyvin perusteltu ja erityinen syy.
Poikkeamisesta ei saa aiheutua haittaa esimerkiksi alueen muulle käytölle tai luonnolle.

Myönteisen poikkeamispäätöksen jälkeen sinun tulee hakea erikseen rakennuslupaa kahden vuoden kuluessa.

Toimi näin

Ennen hakemuksen jättämistä ota yhteyttä rakennusvalvontaan.
Rakennusvalvontaviranomainen selvittää onko poikkeaminen mahdollista.
Poikkeamispäätöstä haetaan lupapiste.fi sivuston kautta.

Tarvittavia liitteitä ovat:
Asemapiirros (Teetä asemapiirros pätevällä suunnittelijalla.)
Tieliittymälupa (Jos pihalta liitytään yleiseen tiehen, ELY-keskukselta tulee olla kirjallinen lupapäätös. Jos liitytään yksityistiehen, tiekunnalta tulee olla kirjallinen lausunto/lupa.)
Naapurien kuuleminen, voidaan suorittaa lupapisteen kautta, mikäli tiedät naapureiden sähköpostiosoitteet.
Kunta voi pyydettäessä kuulla naapurit (maksua vastaan), huomioi että tämä lisää hakemuksen käsittelyaikaa 3-4vko.
Naapurin suostumus tarvitaan erikseen kun rakennetaan haja-asutusalueella 5 metriä lähemmäksi naapurin rajaa (ei ole sama asia kuin kuuleminen). Kunta ei voi pyytää naapurin suostumusta virkatyönä vaan asiakkaan tulee pyytää suostumus itse.

Kenelle ja millä ehdoin

Poikkeamispäätöstä voi hakea rakennuspaikan omistaja tai haltija.

Maksullisuus

Palvelu on maksullinen.

Poikkeamispäätöksistä laskutetaan voimassa olevan hinnaston mukainen maksu.

Asioi sähköisesti

arrow_upward