Poikkeamislupa

Rakennusluvan hakemiseen voit tietyissä tilanteissa tarvita poikkeamispäätöksen rakennus- ja ympäristölautakunnalta.

Tarvitset poikkeamispäätöksen:

  • lainvoimaisen asemakaavan ja jossain tapauksissa oikeusvaikutteisen yleiskaavan määräyksistä poikkeamiseen
  • tai muista maankäyttö- ja rakentamislain mukaisista tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista, kuten rakennusjärjestyksestä
  • rantavyöhykkeelle rakentamisesta alueella, jossa rakentamista ei ole määrätty kaavalla
  • vapaa-ajan asunnon käyttötarkoituksen muutoksessa vakituiseksi asunnoksi.

Poikkeamiseen tarvitaan aina hyvin perusteltu ja erityinen syy.
Poikkeamisesta ei saa aiheutua haittaa esimerkiksi alueen muulle käytölle tai luonnolle.

Myönteisen poikkeamispäätöksen jälkeen sinun tulee hakea erikseen rakennuslupaa kahden vuoden kuluessa.

Toimi näin

Ennen hakemuksen jättämistä ota yhteyttä rakennusvalvontaan.
Rakennusvalvontaviranomainen selvittää onko poikkeaminen mahdollista.
Poikkeamispäätöstä haetaan lupapiste.fi sivuston kautta.

Tarvittavia liitteitä ovat:
Asemapiirros (Teetä asemapiirros pätevällä suunnittelijalla.)
Tieliittymälupa (Jos pihalta liitytään yleiseen tiehen, ELY-keskukselta tulee olla kirjallinen lupapäätös. Jos liitytään yksityistiehen, tiekunnalta tulee olla kirjallinen lausunto/lupa.)
Naapurien kuuleminen, voidaan suorittaa lupapisteen kautta, mikäli tiedät naapureiden sähköpostiosoitteet.
Kunta voi pyydettäessä kuulla naapurit (maksua vastaan), huomioi että tämä lisää hakemuksen käsittelyaikaa 3-4vko.
Naapurin suostumus tarvitaan erikseen kun rakennetaan haja-asutusalueella 5 metriä lähemmäksi naapurin rajaa (ei ole sama asia kuin kuuleminen). Kunta ei voi pyytää naapurin suostumusta virkatyönä vaan asiakkaan tulee pyytää suostumus itse.

Kenelle ja millä ehdoin

Poikkeamispäätöstä voi hakea rakennuspaikan omistaja tai haltija.

Maksullisuus

Palvelu on maksullinen.

Poikkeamispäätöksistä laskutetaan voimassa olevan hinnaston mukainen maksu.

Asioi sähköisesti

Lupapiste

Lupapiste on rakennetun ympäristön sähköinen asiointipalvelu, jossa voit olla yhteydessä viranomaiseen sekä hoitaa rakentamiseen liittyvän lupa-asioinnin aina ennakkokyselystä hankkeen päättymiseen saakka.

Palvelu mahdollistaa hankkeeseen liittyvän asioinnin yhdeltä luukulta.

Palvelu neuvoo yksityiskohtaisesti tarvittavan hakemuksen tekemisessä. Viranomainen hankkii palvelun avulla hakemukseen liittyviä lausuntoja ja suunnitteluaineistoja ja ohjaa hakemuksen tekemisessä keskustelutoiminnon avulla.

Palvelussa jätetään sähköisessä muodossa hakemukseen kuuluvat suunnitelmat ja muut liitetiedostot , hallitaan niiden eri versioita ja käydään tarvittaessa viranomaisen kanssa keskustelua niiden sisällöistä.

Lupapisteestä voi hakea esimerkiksi kunnan rakennusvalvontaviranomaisen rakennus-, purku- ja toimenpideluvat, kunnan yleisen alueen käyttöön ja sijoittamiseen liittyvät luvat sekä ympäristönsuojeluviranomaisen luvat ja ilmoitukset. Palvelussa voi hoitaa myös asemakaava-alueella tapahtuvat kiinteistönmuodostukseen liittyvät toimitukset.

Lupapisteessä hanketta valmistelevat yhdessä kaikki siihen liittyvät osapuolet:

- luvan tarvitsijat,

- heitä edustavat ammattimaiset suunnittelijat ja konsultit,

- työnjohtajat ja urakoitsijat sekä

- eri viranomaiset.

Palvelu pitää osapuolet tietoisina asian etenemisestä, ja pääsy palveluun on mahdollista aina, kun käytössä on verkkoselain ja internet-yhteys.

Tiedon viranomaispäätöksestä saa sähköisenä palvelun kautta heti. Jos hankkeessa on luvanvaraista toimintaa päätöksen jälkeen, hoidetaan asiointi päätöksen jälkeen Lupapisteessä. Katselmusten seuranta, viranomaisen pyytämisen tietojen ja suunnitelmien toimittaminen sekä työnjohtajiin ja urakoitsijoihin liittyvä ilmoittaminen tehdään samassa Lupapiste-työtilassa kuin luvan hakeminenkin.

Yrityksille on tarjolla lisäksi maksullinen Yritystili -palvelu, jonka avulla yritys voi hallinnoida Lupapisteessä olevia hankkeita yhteisen näkymän kautta.

Siirry verkkoasiointiin arrow_right_alt

arrow_upward