Aumausilmoitus

Kuivalannan ja pakkaamattomien orgaanisten lannoitevalmisteiden varastoinnista aumassa ja kuivalannan varastoinnista aumassa poikkeustilanteessa tulee ilmoittaa 14 vuorokautta ennen varastoinnin aloittamista kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, joka tarvittaessa suorittaa tarkastuksen.

Ilmoituksen kuivalannan varastoinnista poikkeustilanteessa tekee se toiminnanharjoittaja, jonka eläintilalla lantaa kertyy. Ilmoituksen orgaanisten lannoitevalmisteiden ja kuiva-ainepitoisuudeltaan 30 %:sen kuivalannan aumavarastoinnista tekee niiden vastaanottaja.

Toimi näin

Jos varastoit aumassa kuivalantaa ja pakkaamattomia orgaanisia lannoitevalmisteita tai kuivalantaa poikkeustilanteessa, sinun pitää tehdä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 14 vuorokautta ennen varastoinnin aloittamista. Ympäristösuojeluviranomainen suorittaa tarvittaessa tarkastuksen.

Lannan ja organisten lannoitevalmisteiden vastaanottajana sinun pitää tehdä ilmoitus niiden varastoinnista. Jos olet toiminnanharjoittaja, jonka eläintilalla lanta syntyy, joudut tekemään ilmoituksen lannan varastoinnista poikkeustilanteessa ja kompostin jälkikypsytyksestä.

Ilmoitus tehdään aumausilmoitus-lomakkeella, joka toimitetaan Vesilahden kunnan kirjaamoon.

Lisätietoa ympäristötarkastajalta.

Täytä lomake

Aumausilmoitus (entinen patterointi-ilmoitus)

Tällä lomakkeella ilmoitat lannan tai orgaanisten lannoitevalmisteiden varastoinnista aumassa. Ilmoitus koskee

1. kuivalannan tai orgaanisten lannoitevalmisteiden varastointia kasvukauden aikana pellolla levitystä odottamassa (enintään 4 viikkoa)

2. kuivalannan tai orgaanisten lannoitevalmisteiden varastointia tilalla, joka niitä vastaanottaa (sallittu ainoastaan helmikuun alusta lokakuun loppuun)

3. kompostin jälkikypsytystä

4. kuivalannan varastointia poikkeustilanteissa tilalla, jossa sitä kertyy kotieläintenpidon vuoksi (työtekniset tai hygieeniset syyt).

Tarkemmat tiedot tilanteista, jolloin aumaus on ilmoituksen perusteella sallittua, aumojen sijoittamisesta sekä muista vaatimuksista ilmenevät valtioneuvoston asetuksesta 1250/2014 (ns. nitraattiasetus).

Toimita ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 14 vuorokautta ennen varastoinnin aloittamista.

Lomake: Aumausilmoitus (entinen patterointi-ilmoitus) (doc)

arrow_upward