Maastoliikennelain mukainen lupa

Vesilahden kunnan ympäristövalvonta vastaanottaa lupahakemukset maastoliikennelain mukaisiin lupa-asioihin Vesilahden kunnan osalta.

Toimi näin

Liitä lupahakemukseen kartta toiminta-alueesta, maanomistajan kirjallinen suostumus, selvitys turvallisuusnäkökohdista ja suunnitelma siitä, miten mahdolliset maastovauriot on tarkoitus korjata ja alue siivota tapahtuman jälkeen.

Toimita vapaamuotoinen lupahakemus Vesilahden kunnan kirjaamoon.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.

Maksullisuus

Palvelu on maksullinen.

Asian käsittelystä peritään maksu kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisen tuntihinnaston mukaan.

arrow_upward