Palkitsemiset

Tunnustuspalkinnot

Vesilahden kunnan sivistyslautakunta huomioi vuosittain vapaa-aikasektorilla ansioituneita henkilöitä sekä tahoja. Palkittavat kategoriat ovat:

Vuoden liikuntateko-palkinto

Annetaan vuosittain.

Sivistyslautakunta myöntää vuosittain tunnustuspalkintoja liikunnan ja urheilun toimijoille.

Tunnustuspalkinto voidaan myöntää Menestynyt urheilija -palkintona vesilahtelaisille tai vesilahtelaista seuraa edustavalle menestyneille tai lupaaville urheilijoille vuoden aikana saavutetuista urheilusuorituksista. Hakemuksesta on ilmettävä vuoden parhaat saavutukset. Tunnustuspalkinto voidaan myöntää myös seuralle, joukkueelle tai ansioituneelle seuratyöntekijälle Vuoden liikuntateko -palkintona muilla kuin kilpailusaavutuksiin liittyvillä perusteilla.

Vuoden liikuntateko voi olla myös Vesilahdessa toteutettu, merkittävä liikuntatapahtuma, – teko tai toimintamuoto, joka tuo Vesilahdelle myönteistä näkyvyyttä.

Kunnon Kuntalainen

Valitaan joka toinen vuosi, parillisina vuosina.

Seurat voivat tehdä esityksiä valmentajista ja/tai ansioituneista, pitkäaikaisen seuratyön tehneistä jäsenistä, joita seura katsoo olevan perusteltua palkita. Kunnon Kuntalainen -tunnustuksella halutaan nostaa kunto-, harraste- ja terveysliikunnan arvostusta. Esimerkkien löytäminen ja hyödyntäminen, liikunnan edellytysten ja paikkakunnan imagon kehittäminen sekä terveellisten elämäntapojen edistäminen ovat kaikkien kuntalaisten eduksi.
Kriteerit palkitsemiselle
• henkilö tai yhteisö, joka esimerkillään edistää liikunnan harrastusta ja muita terveitä elämäntapoja
• sama henkilö tai yhteisö voi saada tämän tunnustuksen vain kerran.

Palkitsemistapa
Hämeen Liikunta ja Urheilu ry (HLU) toimittaa kunniakirjan lasitaulussa sekä HLU:n kaiverretun levykkeen kotelossa.

Aktiivinen nuorisotoimija

Valitaan joka toinen vuosi, parittomina vuosina.

Aktiivinen nuorisotoimija voi olla henkilö, järjestö tai muu yleinen toimijataho joka toimii nuorten hyväksi omassa sosiaalisessa ympäristössään (koulu, kylä, yhdistys) tai nuorisoedustajistossa, järjestössä, vapaassa kansalaisfoorumissa tai vastaavassa.

Vesilahtelainen kulttuuriteko -tunnustus

Annetaan vuosittain.

Vesilahtelainen kulttuuriteko -tunnustuksen voi saada henkilö, yhteisö tai tapahtuma, joka toiminnallaan on tuonut positiivisella tavalla esille vesilahtelaista kulttuuria pohjautuen joko vanhaan perinteiseen kulttuuriperintöömme tai luoden uusia paikallisia kulttuurin tapahtumia tai toimintatapoja. Kulttuuriteko voi olla pitkäjänteistä työtä vesilahtelaisen kulttuurin hyväksi tai yksittäinen tapahtuma tai teko paikalliskulttuurin kentällä.

Kulttuuri kattaa laajasti eri taiteenalat (musiikki, kuvataide, teatteri, kädentaidot, tanssi, lausunta, lasten -ja nuorten kulttuuri, ikäihmisten kulttuuritoiminta jne.).

Hyvinvoiva Vesilahti -tunnustus

Annetaan vuosittain.

Hyvinvoiva Vesilahti -tunnustuksella palkitaan henkilö, järjestö tai muu yleinen toimijataho, joka on vuoden aikana toiminut vesilahtelaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen hyväksi ja on näin edistänyt yhteistä hyvää sekä vesilahtelaista yhteisöllisyyttä. Valinnassa painotetaan lisäksi kuntastrategian ja kunnan visioiden mukaisia yhteisöllisyyttä, läsnäoloa ja luonnon arvostamista korostavia teemoja sekä niiden toteutumista toiminnassa. Toiminta voi olla pitkäjäteistä työtä hyvinvoivan Vesilahden eteen tai yksittäinen tapahtuma tai teko kyseisten teemojen edistämiseksi. Toiminnan kohderyhmänä voivat olla kaikki ikäryhmät.

Hakeminen

Esityksen huomioimisesta tai palkitsemisesta voi tehdä yhdistys, seura, muu yhteisö tai yksittäinen kuntalainen. Palkinto voi olla stipendi tai muu huomionosoitus.

Hakuajoista ilmoitetaan Vesilahden kunnan nettisivuilla, Lempäälän-Vesilahden Sanomissa sekä yhdistys- ja järjestötoimijoille lähetettävässä infoviestissä.

Sivistyslautakunnalle osoitettavat hakemukset tai esitykset on toimitettava 31.12. mennessä hyvinvointikoordinaattorille. Lautakunta voi kokouksessa tehdä oman esityksen tunnustuspalkinnon saajasta.

Palkitsemistapa on kunniakirja sekä pieni muistoesine.

Ansioituneiden urheilijoiden ja joukkueiden muistaminen

Vesilahden kunta palkitsee vuosittain menestyneitä yksilöurheilijoita ja joukkueita.

Palkitsemisen edellytykset

 1. Urheilijan tulee olla kirjoilla Vesilahden kunnassa, joukkueista huomioidaan vain vesilahtelaiset urheilijat.
 2. Juniorisarjoissa palkitaan yli 15 – vuotta täyttäneet urheilijat. Veteraani- ja nuortensarjoissa stipendin suuruus on 50 % ko. stipendisummasta. Mahdollisesti nuorten ja veteraanien sarjoissa saavutetut
  arvokilpailumitalit huomioidaan tapauskohtaisesti.
 3. Palkittava urheilija tai hänen edustamansa lajin on oltava Suomen Olympiakomitea ry:n jäsenseura, joka sitoutuu noudattamaan urheilujärjestöjen eettisiä pelisääntöjä ja voimassa olevaa Suomen
  Antidopingtoimikunnan säännöstöä.
 4. Vain urheilijan paras saavutus kyseisenä vuonna huomioidaan.
 5. Päätöksen palkitsemisesta tekee kunnanhallitus talousarvion puitteissa. Kunnanhallituksella on harkintansa mukaan ja perustelluista syistä oikeus määrärahojen puitteissa poiketa näistä säännöistä.
  Stipendiä myöntäessä otetaan huomioon lajien kansallisen ja kansainvälisen kilpailutoiminnan vaativuus ja kilpailuihin osallistuvien määrä.
 6. Kunta pyytää vuosittain esitykset palkitsemisista, esityksen voi tehdä esimerkiksi urheilijan seura. Esitykset palkittavista urheilijoista pyydetään 31.12. mennessä.
 7. Stipendit luovutetaan joko erikseen järjestettävässä tilaisuudessa tai kansainvälisessä menestyksessä kunta huomioi urheilijaa välittömästi menestyksen jälkeen.
 8. Kunto-, harraste- ja terveysliikunnan toimijoita huomioidaan erikseen sivistyslautakunnan tunnustuspalkinnolla lautakunnan ohjeiden mukaisesti.

Stipendin suuruus

Olympia- tai paralympialajit
Joukkueurheilussa palkittava saa 30–50% stipendisummasta

 • Olympialaisten kultamitalin – harkinnanvarainen
 • Olympialaisten hopea- tai pronssimitalin – harkinnanvarainen
 • MM-kultamitalin – harkinnanvarainen
 • MM- hopea- tai pronssimitalin – 400 euroa
 • EM-kultamitalin – 400 euroa
 • EM- hopea- tai pronssimitalin – 200 euroa
 • Suomen mestaruus, yleinen sarja – 200 euroa

Muut lajit, jossa urheilija on saavuttanut menestystä

 • MM-kultamitalin – 300 euroa
 • MM- hopea tai pronssimitalin tai EM-kultamitalin – 200 euroa
 • EM- hopea- tai pronssimitalin – kunniamaininta ja pieni muistoesine
 • Suomen mestaruus, yleinen sarja – kunniamaininta ja pieni muistoesine

Ota yhteyttä

Alamäki Olli

vapaa-aikakoordinaattori

041 730 0980

olli.alamaki@vesilahti.fi

Huhtatie 7, 37470 Vesilahti

Katso tiedot arrow_right_alt

arrow_upward