Kulttuuripalveluiden toiminta-avustus ja perusteet

Kulttuuritoimen toiminta-avustuksia voi hakea ensisijaisesti rekisteröity yhdistys tai sitä vastaava toimija. Toiminnan täytyy olla suunnitelmallista ja päämäärätietoista kohdistuen Vesilahteen sekä edistäen vesilahtelaisten kulttuurista hyvinvointia.

Toiminta-avustusten tavoitteena on lisäksi tukea vapaata kansalaistoimintaa ja eri toimijoiden välistä yhteistyötä, monipuolistaa ja täydentää kulttuuritarjontaa sekä edistää ja yhdenvertaistaa kuntalaisten osallistumis- ja harrastusmahdollisuuksia.

Avustettavan seuran tai yhdistyksen toiminta on jatkunut vähintään yhden (1) vuoden ennen avustusten hakua.

Toiminta-avustus myönnetään kuluvan kalenterivuoden toimintaan.

Toimi näin

1. Avustuksen hakuaika on 1.-28.2.
2. Hae avustusta sähköisellä lomakkeella.

Kenelle ja millä ehdoin

Avustuksia myönnetään sekä säännölliseen toimintaan että tapahtumien järjestämiseen.

Avustusta myönnetään:

 • ohjatun säännöllisen toiminnan järjestämiseen
 • kertaluonteisten tapahtumien, esim. leirien, järjestämiseen
 • erilaisiin kilpailuihin, otteluihin ja tapahtumiin osallistumiseen
 • yhdistyksen, seuran tai järjestön toimintaan osallistuvien henkilöiden kouluttamiseen
 • toiminnan kannalta oleellisten hankintojen tekemiseen
 • Lasten ja nuorten toiminnan mahdollistamiseksi ja saavuttamiseksi toiminta-avustusta voi käyttää kohtuullisiin tilavuokriin.

Edellytykset avustuksen myöntämiselle:

 • ettei kunnan edellisenä vuonna myöntämä avustus ylitä 50 % tilinpäätöksen menoista

Avustus voidaan myöntää myös toisella paikkakunnalla toimivalle, vähintään vuoden ajantoimineelle yhdistykselle, joka täydentää alueen kulttuuritoimintaa.

Toiminta-avustusta EI MYÖNNETÄ:

 • työskentelyapurahoina eikä laitekustannuksiin, ammattiopintoihin, esiintymismatkoihin eikä opinto- tai virkistysmatkailuun
 • yksittäisten kuntalaisten omaan harrastus- ja sivistystoimintaan
 • verotusoikeuden omaavan yhteisön toiminnan tukemiseen (esim. seurakunta)
 • kunnan toimialaan kuuluvaan toimintaan (esim. koulujen harrastustoiminta, vanhempaintoiminta)
 • laitoksen kannatusyhdistyksen toimintaan, jos laitos saa avustusta kunnalta (esim. taiteen perusopetus)
 • kiinteistöjen ja / tai maa-alueiden kunnossapitoon tai esimerkiksi lämmitykseen liittyviin kuluihin

Avustusta myönnettäessä huomioidaan:

 • toiminnan aktiivisuus, laajuus ja merkittävyys
 • toiminnan taloudellisuus
 • eri toimijoiden välisen yhteistyön laajuus ja määrä
 • jäsenistön määrä (toimintaan osallistuvat jäsenet ja yksittäisiin tapahtumiin osallistuvat jäsenet)
 • toimintasuunnitelman mukainen toiminta.

Ota yhteyttä

Lahtinen Marko

sivistysjohtaja

040 153 1593

marko.lahtinen@vesilahti.fi

Huhtatie 7, 37470 Vesilahti

arrow_upward