Muutoksen hakeminen päätöksiin

Kuntalain mukaan kuntalaisella on oikeus hakea muutosta päätöksiin. Muutosta haetaan oikaisuvaatimuksella, kunnallisvalituksella tai hallintovalituksella.

Jos olet tyytymätön kunnanhallituksen, lautakuntien tai viranhaltijoiden päätöksiin, voit tehdä asiasta oikaisuvaatimuksen. Kunnanvaltuuston päätöksiin kohdistuva tyytymättömyys osoitetaan kunnallisvalituksella.

Oikaisuvaatimus

Kunnallisvalitus

Hallintovalitus

arrow_upward