Säännöt ja ohjeet

Hallintosääntö

Hallintosäännössä määrätään kunnan hallinnon ja toiminnan järjestämisestä, taloudesta ja valvonnasta, valtuuston toimintaan liittyvistä asioista, päätöksenteko- ja hallintomenettelystä sekä luottamushenkilöiden palkkioista.

Avaa tästä Vesilahden kunnan hallintosääntö.

Kuntalaki

Kuntalaki on Suomen kuntien toimintaa säätelevä laki vuodelta 2015. Kyseessä on yleislaki, joka koskee kunnan hallinnon ja talouden järjestämistä. Laissa säädetään muun muuassa kunnan tehtävistä, valtuustosta ja kunnan muista toimielimistä, asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista, kunnan päätöksenteosta ja hallinnosta, kunnan taloudesta sekä muutoksenhausta kunnan viranomaisten päätöksiin.

Järjestyslaki

1.10.2003 astui voimaan koko maan kattava yleinen järjestyslaki, joka korvasi olemassa olleet, keskenään hyvinkin erilaiset, kuntien omat järjestyssäännöt. Järjestyslaki pyrkii edistämään järjestystä ja turvallisuutta yleisillä paikoilla. Järjestyslaki koskee yleisesti käytettäviä paikkoja riippumatta paikan omistajasta.

Järjestyslaki (612/2003) kokonaisuudessaan löytyy Finlex-lakitietokannasta.

arrow_upward