Yleishyödylliset avustukset ja perusteet

Vesilahden kunnanhallitus myöntää vuosittain valtuuston päättämien määrärahojen puitteissa yleisavustuksia. Avustusta myönnetään seuran tai yhdistyksen tulevan toiminnan tukemiseen. Avustettava seura tai yhdistys järjestää toimintaa joka kohdistuu Vesilahteen tai vesilahtelaisille ja sen toiminta edistää vesilahtelaisten hyvinvointia, terveyttä tai elinvoimaa alueella.

Toimi näin

Yleisavustusta haetaan vuosittain helmikuussa (1.-28.2.) sähköisellä lomakkeella. Lomakkeen käyttö edellyttää vahvaa tunnistautumista.

Kenelle ja millä ehdoin

Avustusta myönnetään:

  • ohjatun säännöllisen toiminnan järjestämiseen
  • kertaluonteisten tapahtumien, esim. leirien, järjestämiseen
  • erilaisiin kilpailuihin, otteluihin ja tapahtumiin osallistumiseen
  • yhdistyksen, seuran tai järjestön toimintaan osallistuvien henkilöiden kouluttamiseen
  • toiminnan kannalta oleellisten hankintojen tekemiseen

Avustettavan seuran toiminta on jatkunut vähintään yhden (1) vuoden ennen avustusten hakua.

Kunnanhallitus painottaa toiminnan säännöllisyyttä, laajuutta sekä toiminnan vaikuttavuutta. Toiminnan tulee tukea asukkaiden hyvinvointia sekä alueen elinvoimaa. Henkilöiden määrää arvioitaessa huomioidaan sekä yksittäisiin tapahtumiin osallistuneiden yhteismäärä, että toimintaan osallistuneiden henkilöiden kokonaismäärä ja seuran jäsenten määrä.

Toiminta-avustus ei voi ylittää 50 % yhdistyksen toimintavuoden tilinpäätöksessä ilmenevistä kokonaismenoista. Avustusta ei myönnetä seuran tai yhdistyksen hallinto- ja tiedotuskuluihin, kiinteistöjen ja / tai maa-alueiden kunnossapitoon tai esimerkiksi lämmitykseen liittyviin kuluihin. Tulonhankinnasta ja liiketoiminnasta aiheutuvat menot, velkojen maksut, kokouspalkkiot, jäsenmaksut, poistot ja varaukset eivät ole hyväksyttäviä kuluja.

Hakemuksessa tulee olla kaikki hakulomakkeessa mainitut tiedot ja liitteet. Ensimmäistä kertaa avustusta hakevat tahot liittävät hakemukseensa seuran tai yhdistyksen voimassa olevat säännöt. Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä. Kunnanhallitus voi pyytää lisäselvityksiä puutteellisten hakemusten täydentämiseksi antamaansa määräaikaan mennessä. Hakemuslomake palautetaan sähköisesti määräaikaan mennessä ja myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Avustuksen kohteesta ja määrästä päättää kunnanhallitus. Avustusta voidaan käyttää vain haettuun ja myönnettyyn tarkoitukseen. Kunnanhallitus valvoo avustuksen käyttöä. Edellisvuonna myönnetyn avustuksen käyttö raportoidaan hakulomakkeella sille määritellyssä kohdassa. Raportointi on edellytys uuden avustuksen myöntämiselle.

Hakemuksessa tulee olla seuraavat tiedot:
1. Järjestön tai yhdistyksen perustiedot, haettava summa sekä pankkiyhteystiedot
2. Selvitys toteutuneesta toiminnasta ja toimintakertomus
3. Selvitys suunnitellusta toiminnasta ja toimintasuunnitelma
4. Talousarvio
5. Viimeisin valmistunut ja hyväksytty tilinpäätös
6. Muut mahdolliset lisäselvitykset
7. Selvitys edellisvuoden avustuksen käytöstä
8. Ensimmäistä kertaa avustusta hakevat tahot liittävät hakemukseensa yhdistyksen tms. voimassa olevat säännöt.

Ota yhteyttä

Hokkanen Susanna

hallintojohtaja, poissa 31.12.2024 asti

044 4314 835

susanna.hokkanen@vesilahti.fi

Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti

arrow_upward