Kysytyimmät kysymykset

Tarvitseeko aurinkopaneeli luvan?

Tarvitseeko aurinkopaneeli luvan?

Toimenpideilmoituksen tai -luvan tarvetta arvioidaan tapauskohtaisesti maisemaan sopeutumisen näkökulmasta.

Korkeintaan 10 m²:n suuruisen aurinkokeräimen tai aurinkopaneelien sijoittaminen rakennuksen vesikatolle vaatii toimenpideilmoituksen tekemisen.

Suuremmalle alalle asennettavien aurinkosähköpaneelien ja aurinkokeräinten asennusta varten vaaditaan toimenpidelupa. Uudisrakentamisen yhteydessä aurinkoenergiajärjestelmälle haetaan lupa muun rakentamisen luvan haun yhteydessä. 

Toimenpidelupahakemukseen on liitettävä mm. aurinkosähköpaneelien sähköntuottolaskelmaeli laskelma, kuinka paljon sähköä järjestelmä tuottaa ja minkä osan siitä rakennuksessa voi hyödyntää. Laskelmaa voidaan käyttää hyväksi energiatodistusta laadittaessa.

Minkä kokoisen vajan saa rakentaa ilman lupaa?

Minkä kokoisen vajan saa rakentaa ilman lupaa?

Maankäyttö- ja rakennuslain sekä Vesilahden kunnan rakennusjärjestyksen mukaisesti minkäänlaista vajaa ei saa rakentaa ilman lupaa.

Tarvitseeko ilmalämpöpumpun asentaminen luvan viranomaiselta?

Tarvitseeko ilmalämpöpumpun asentaminen luvan viranomaiselta?

Ei tarvitse. Ulkoyksikkö tulee kuitenkin asentaa siten että se ei aiheuta naapurille häiriötä eli melua. Taloyhtiöissä tarvitaan luonnollisesti lupa yhtiöltä.

Öljylämmityksestä luovuttaessa vanhan öljysäiliön poistamisessa tai paikalleen jättämisessä pitää huomioida ympäristöasiat tai hakea lupaa ympärisönsuojelulta.

Tarvitaanko pääsuunnittelija?

Tarvitaanko pääsuunnittelija?

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan pääsuunnittelija tarvitaan aina.

Voiko lupapiirustukset piirtää itse?

Voiko lupapiirustukset piirtää itse?

Voi, jos koulutus ja osaaminen riittävät. Suunnittelijoiden kelpoisuusvaatimuksista on säädetty maankäyttö- ja rakennuslaissa ja ne vaihtelevat hankkeen vaativuuden mukaan. Vähäisemmissä hankkeissa ei ole tutkintovaatimusta, mutta osaamista pitää niissäkin löytyä. Ohjeita piirustuksia ja niiden sisältöä koskien löytyy ympäristöministeriön ohjeesta YM3/601/2015 (Ympäristöministeriön ohje rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä).

Naapurin puolella kasvavan puun oksat ylettyvät minun puolelleni ja pudottavat lehtiä tontilleni. Mitä rakennusvalvontaviranomainen tekee asialle?

Naapurin puolella kasvavan puun oksat ylettyvät minun puolelleni ja pudottavat lehtiä tontilleni. Mitä rakennusvalvontaviranomainen tekee asialle?

Toimivallan puuttuessa kunnan rakennusvalvonta ei voi asiaan puuttua. Asia kuuluu naapuruussuhteista säädetyn lain soveltamisalaan ja on näin ollen siviiliriita-asia, joka ratkotaan viime kädessä käräjäoikeudessa.

Epäilen että asunnossani on kosteus- tai homevaurio. Toteaako rakennusvalvonta asian?

Epäilen että asunnossani on kosteus- tai homevaurio. Toteaako rakennusvalvonta asian?

Valitettavasti rakennusvalvonta ei tarjoa sellaista palvelua koska se ei kuulu rakennusvalvontaviranomaisen lakisääteisiin tehtäviin ja ei onnistu ilman rakennuksen tutkimista ja mahdollisesti rakenteiden purkamista. Rakennusvalvontaviranomaisella ei ole resursseja tai välineitä edellä mainittuihin toimenpiteisiin. Rakennusten kunnossapito on rakennusten omistajan vastuulla, jolloin asia pitää tutkia ja korjata omistajan toimesta. Mikäli kyseessä on taloyhtiö, joka ei osakkaan pyynnöstä ryhdy toimenpiteisiin, asiasta voi olla yhteydessä terveydensuojeluviranomaiseen.

Mitä sitten, jos loppukatselmus on unohtunut tehdä?

Mitä sitten, jos loppukatselmus on unohtunut tehdä?

Rakennusvalvonta tarkastelee vanhentuneita hankkeita aina tapauskohtaisesti. Jos luvan voimassaolon päättymisestä on kulunut alle vuosi, loppukatselmus on yleensä mahdollista suorittaa. Jos käyttöönottokatselmus on pidetty ja kaikki rakentamista koskevat asiakirjat ovat kunnossa, on loppukatselmuksen pitäminen mahdollista aiemminkin rauenneista luvista, joista on kulunut maksimissaan 5v, mutta näistä veloitetaan taksan mukainen lisämaksu.

arrow_upward