Asiakasmaksut

Varhaiskasvatusmaksut perustuvat varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin. Indeksitarkistukset tehdään kahden vuoden välein.

Varhaiskasvatusmaksu määräytyy prosenttiperusteisesti perheen bruttotulojen, perheenjäsenten lukumäärän sekä varhaiskasvatuksessa viettämän ajan perusteella.
Ikäjärjestyksessä seuraavan lapsen maksu on 40% nuorimman lapsen maksusta. Seuraavista varhaiskasvatuksessa olevista lapsista maksu on 20% nuorimman lapsen maksusta.
Varhaiskasvatusmaksut laskutetaan kuukausittain jälkikäteen.
Enimmillään asiakasmaksu on  295 e kuukaudessa lasta kohden 1.3.2023 alkaen. Lisätietoja saa oheisista asiakasmaksutiedotteista.

Perheiden tulee toimittaa tulotiedot viimeistään sen kuukauden loppuun mennessä, jolloin hoito on alkanut.Tulotiedot toimitetaan sähköisen asionnin kautta tai paperisena varhaiskasvatustoimistoon. Mikäli tulotietoja ei ole toimitettu määräpäivään mennessä, peritään korkein maksu. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksua ei korjata takautuvasti. Jos maksun määräämistä koskeva päätös on perustunut vanhempien tai muiden huoltajien antamiin virheellisiin tietoihin, maksua voidaan korottaa enintään vuosi taaksepäin.

Muutosten ilmoittaminen

Asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa perheen olosuhteissa tapahtuvista muutoksista

  • tulotietojen muutos +/- 10 %
  • perhekoon muutos
  • lapsen varhaiskasvatusaika muuttuu

Muuttuneet tulotiedot liitteineen ja palvelutarpeen muutokset toimitetaan sähköisen asioinnin kautta. Perhekoon muutokset ilmoitetaan palvelusihteerille.

Ota yhteyttä

Rautell Riitta

palvelusihteeri

040 1335201

riitta.rautell@vesilahti.fi

Rautialantie 60, 37470 Vesilahti

arrow_upward