Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitusmenettely

Ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitusmenettely koskee tiettyjä, vähäisiä ympäristövaikutuksia aiheuttavia toimintoja.
Ilmoituksenvaraisia toimintoja ovat mm. eräät eläinsuojat, sahat, varikot, eläintarhat, huvipuistot, kemikaalivarastot, eräät elintarvike- ja rehulaitokset sekä vähäiset ampumaradat.

Toimi näin

Tee ilmoitus täyttämällä valtion ympäristöhallinnon toimialakohtaisista lomakkeista ja lähettämällä se kunnan kirjaamoon. Voit tarvittaessa täydentää ilmoitusta yhden kerran, ja mikäli ilmoitus ei täydentämisenkään jälkeen sisällä tarpeellisia tietoja, viranomainen voi jättää ilmoituksen käsittelemättä eikä toimintaa saa aloittaa.

Maksullisuus

Palvelu on maksullinen.

Asian käsittelystä peritään kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu.

Täytä lomake

Ilmoitus pienimuotoisesta koneellisesta kullankaivuusta

Lomakkeella ilmoitat pienimuotoisesta koneellisesta kullankaivuusta. Pienimuotoista koneellista kullankaivuuta on, kun

 • kaivettavien maamassojen määrä on alle 500 m3 vuodessa pintamaat mukaan lukien ja
 • työskentelyaika on enintään 50 vrk vuodessa.
 • toimintaan ei myöskään tarvita vesilain mukaista lupaa tai oikeutta.

Ilmoitus tehdään ympäristölupahakemuksen sijaan silloin kun ympäristönsuojelulain yleisen ilmoitusmenettelyn vaatimukset täyttyvät.

 • Toimita ilmoitus Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle viimeistään 120 päivää ennen toiminnan suunniteltua aloittamista.
 • Lomake kannattaa täyttää huolellisesti, sillä sitä voi täydentää vain yhden kerran.
 • Jos ilmoitus on edelleen puutteellinen täydentämisen jälkeen, ilmoitus jätetään käsittelemättä eikä toimintaa voi aloittaa.
 • Viranomaiselle voi tarvittaessa jättää uuden, edelleen täydennetyn ilmoituksen, jolloin 120 vuorokauden määräaika alkaa kulua alusta.

Lomake: Ilmoitus pienimuotoisesta koneellisesta kullankaivuusta (doc)

Ilmoitus sahojen, varikoiden sekä kiinteiden eläintarhojen ja huvipuistojen toiminnasta

Lomakkeella ilmoitat sahalaitoksen, yli 50 linja-auton tai kuorma-auton varikon tai vastaavan kokoisen työkonevarikon toiminnasta. Ilmoitat lomakkeella myös kiinteän eläintarhan ja huvipuiston toiminnasta.

Tee ilmoitus ympäristölupahakemuksen sijaan silloin kun ympäristönsuojelulain yleisen ilmoitusmenettelyn vaatimukset täyttyvät.

 • Toimita ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 120 päivää ennen toiminnan suunniteltua aloittamista.
 • Lomake kannattaa täyttää huolellisesti, sillä sitä voi täydentää vain yhden kerran.
 • Jos ilmoitus on edelleen puutteellinen täydentämisen jälkeen, ilmoitus jätetään käsittelemättä eikä toimintaa voi aloittaa.
 • Voit tarvittaessa jättää viranomaiselle uuden, edelleen täydennetyn ilmoituksen, jolloin 120 vuorokauden määräaika alkaa kulua alusta.

Lomake: Ilmoitus sahojen, varikoiden sekä kiinteiden eläintarhojen ja huvipuistojen toiminnasta (doc)

Ilmoitus vaarallisen nestemäisen kemikaalin varaston toiminnasta

Lomakkeella ilmoitat varastointitilavuudeltaan vähintään 100 m3, mutta alle 50 000 m3 nestemäisen kemikaalin varaston toiminnasta. Ilmoitus tehdään ympäristölupahakemuksen sijaan, kun ympäristönsuojelulain yleisen ilmoitusmenettelyn vaatimukset täyttyvät.

 • Toimita ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, kun varastointitilavuus on vähintään 100 m3, mutta alle 1 000 m3.
 • Toimita ilmoitus aluehallintovirastolle, kun varastointitilavuus on vähintään 1 000 m3, mutta alle 50 000 m3.
 • Ilmoitus on toimitettava viimeistään 120 päivää ennen toiminnan suunniteltua aloittamista.
 • Lomake kannattaa täyttää huolellisesti, sillä sitä voi täydentää vain yhden kerran.
 • Jos ilmoitus on edelleen puutteellinen täydentämisen jälkeen, ilmoitus jätetään käsittelemättä eikä toimintaa voi aloittaa.
 • Voit tarvittaessa jättää viranomaiselle uuden, edelleen täydennetyn ilmoituksen, jolloin 120 vuorokauden määräaika alkaa kulua alusta.

Lomake: Ilmoitus vaarallisen nestemäisen kemikaalin varaston toiminnasta (doc)

Ilmoitus vähäisten ampumaratojen toiminnasta

Lomakkeella ilmoitat ulkona sijaitsevan ampumaradan toiminnasta, jolla

 • ammutaan enintään 10 000 laukausta vuodessa,
 • ei ole haulikkoammuntaan tarkoitettua rataa.

Ilmoituksen teet ympäristölupahakemuksen sijaan, kun ympäristönsuojelulain yleisen ilmoitusmenettelyn vaatimukset täyttyvät.

 • Toimita ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 120 päivää ennen toiminnan suunniteltua aloittamista.
 • Lomake kannattaa täyttää huolellisesti, sillä sitä voi täydentää vain yhden kerran.
 • Jos ilmoitus on edelleen puutteellinen täydentämisen jälkeen, ilmoitus jätetään käsittelemättä eikä toimintaa voi aloittaa.
 • Viranomaiselle voi tarvittaessa jättää uuden, edelleen täydennetyn ilmoituksen, jolloin 120 vuorokauden määräaika alkaa kulua alusta.

Lomake: Ilmoitus vähäisten ampumaratojen toiminnasta (doc)

Ilmoitus eläinsuojan toiminnasta ja liitelomakkeet

Lomakkeella ilmoitat eläinsuojan toiminnasta. Eläinsuoja on ilmoituksenvarainen jos eläinmäärä tai eläinyksikkömäärä on lomakkeen täyttöohjeen sivulla 3 - 4 luetellun mukainen.

Ilmoitus tehdään ympäristölupahakemuksen sijaan, kun ympäristönsuojelulain yleisen ilmoitusmenettelyn vaatimukset täyttyvät.

 • Toimita ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 120 päivää ennen toiminnan suunniteltua aloittamista.
 • Lomake kannattaa täyttää huolellisesti, sillä sitä voi täydentää vain yhden kerran.
 • Jos ilmoitus on edelleen puutteellinen täydentämisen jälkeen, ilmoitus jätetään käsittelemättä eikä toimintaa voi aloittaa.
 • Viranomaiselle voi tarvittaessa jättää uuden, edelleen täydennetyn ilmoituksen. Tällöin 120 vuorokauden määräaika alkaa kulua alusta.

Liitelomakkeet:

 • Eläinsuojataulukot (6045a) liitelomakkeella ilmoitat tiedot eläinmääristä, liete- ja virtsasäiliöistä, kuivalantalasta, kuivikepohjasta, lannan muusta käsittelystä, polttoainesäiliöistä sekä säilörehun ja kemikaalien varastoinnista. Toimita lomake kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle eläinsuojien ilmoituslomakkeen liitteenä.
 • Vähimmäisetäisyydestä poikkeaminen (6045b) liitelomakkeella ilmoitat tarpeesta poiketa ilmoituksenvaraisia eläinsuojia koskevan asetuksen (138/2019) liitteen 1 mukaisesta etäisyysvaatimuksesta hajun perusteella häiriintyviin kohteisiin. Vähimmäisetäisyydestä poikkeamista on mahdollista hakea laajennettaessa jo toiminnassa olevaa eläinsuojaa ja lannan varastointitilaa. Toimita lomake kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle eläinsuojien ilmoituslomakkeen liitteenä.

Lomake: Ilmoitus eläinsuojan toiminnasta ja liitelomakkeet (doc)

Ilmoitus elintarvike- ja rehuteollisuuden toiminnasta

Lomakkeella ilmoitat sellaisen elintarvike- ja rehuteollisuuslaitoksen toiminnasta, jonka jätevedet johdetaan ympäristöluvanvaraiselle jätevedenpuhdistamolle. Elintarvike- tai rehuteollisuuslaitoksen tuotantokapasiteetin on vastattava ympäristönsuojelulain liitteen 4 mukaisia kynnysarvoja. Ilmoitus tehdään ympäristölupahakemuksen sijaan, kun ympäristönsuojelulain yleisen ilmoitusmenettelyn vaatimukset täyttyvät.

 • Toimita ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 120 päivää ennen toiminnan suunniteltua aloittamista.
 • Täytä lomake huolellisesti, sillä sitä voi täydentää vain yhden kerran.
 • Jos ilmoitus on edelleen puutteellinen täydentämisen jälkeen, ilmoitus jätetään käsittelemättä eikä toimintaa voi aloittaa.
 • Voit tarvittaessa jättää viranomaiselle uuden, edelleen täydennetyn ilmoituksen, jolloin 120 vuorokauden määräaika alkaa kulua alusta.

Lomake: Ilmoitus elintarvike- ja rehuteollisuuden toiminnasta (doc)

arrow_upward