Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitusmenettely

Ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitusmenettely koskee tiettyjä, vähäisiä ympäristövaikutuksia aiheuttavia toimintoja.
Ilmoituksenvaraisia toimintoja ovat mm. eräät eläinsuojat, sahat, varikot, eläintarhat, huvipuistot, kemikaalivarastot, eräät elintarvike- ja rehulaitokset sekä vähäiset ampumaradat.

Toimi näin

Tee ilmoitus täyttämällä valtion ympäristöhallinnon toimialakohtaisista lomakkeista ja lähettämällä se kunnan kirjaamoon. Voit tarvittaessa täydentää ilmoitusta yhden kerran, ja mikäli ilmoitus ei täydentämisenkään jälkeen sisällä tarpeellisia tietoja, viranomainen voi jättää ilmoituksen käsittelemättä eikä toimintaa saa aloittaa.

Maksullisuus

Palvelu on maksullinen.

Asian käsittelystä peritään kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu.

Täytä lomake

arrow_upward