Yksityistien perustaminen ja tietojen ilmoittaminen

Valtion ja kunnan avustukset myönnetään vain järjestäytyneille tiekunnille. Tästä seuraa, että kaikenlaisten yksityisteiden kunnapitotoimet hankitaan omalla kustannuksella, joko tiekuntana tai kiinteistön omistajana yksin tai yhdessä. Kiinteistön omistajat eli tieosakkaat voivat toimia ilman tiekuntaa keskenään asioista sopien. Harkinta tiekunnan perustamisesta jää tieosakkaille. Tietä koskevat päätökset tulee tehdä yksimielisesti, kovin toraisella tiellä tämä voi olla hankalaa. Tiekunnan päätökset puolestaan tehdään tarvittaessa enemmistöpäätöksinä siten, että tiekunnan kokouksissa äänestetään yksiköillä.

Tiekunta voidaan perustaa yksityistielle, jossa on vähintään kaksi osakasta (osakaskiinteistöä, ei henkilöä). Käytännössä osakkaita kannattaa olla enemmän kuin kaksi. Tiekunta kannattaa perustaa varsinkin silloin, kun  tieosakkaat ovat vähemmän sopuisia tietä koskevista asioista. Yksityistie voi olla toimitustie (on tieoikeudet) tai tielle voidaan toimituksessa tieoikeudet perustaa. Sopimusteitä ovat yksityistiet, joilla tieasioista on sovittu. Sovituista asioista pitää olla yhteydessä maanmittauslaitokseen. Pelkästään kiinteistön omalla maalla ja vain sen käytössä olevalle tielle, eli talon omalle tielle, ei tiekuntaa voi perustaa. 

Tiekunnan perustamisen kaksi tapaa:

  1. Tiekunta voidaan perustaa ennestään olevalle tielle, jolla on riittävästi osakkaita. Lisäksi viranomainen perustanut kiinteistöjä varten pysyvät tieoikeudet (rasitetie).
  2. Mikäli osakkaat ovat erimielisiä tiekunnan perustamisen tarpeesta perustamiskokouksessa tai tarvittavia tieoikeuksia ei ole perustettu, on pyydettävä viranomaista perustamaan tiekunta.

attach_file Liitteet

arrow_upward