Sidonnaisuusilmoitukset

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan.

Sidonnaisuusilmoituksia koskevan sääntelyn tarkoituksena on kunnan päätöksenteon avoimuuden ja läpinäkyvyyden edistäminen.

Ilmoitusvelvollisen luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Ilmoitusvelvollisia luottamushenkilöitä Vesilahden kunnassa ovat:

  • Kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
  • Kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet
  • Rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsenet ja varajäsenet
  • Keskusvaalilautakunnan, teknisen lautakunnan ja sivistyslautakunnan puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Ilmoitusvelvollisia viranhaltijoita Vesilahden kunnassa ovat:

  • Kunnanhallituksen, lautakuntien ja jaoston esittelijät
  • Kunnanjohtaja

Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Hänen on ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi kerran vuodessa. Kunta julkaisee sidonnaisuusrekisterin verkkosivuilla mahdollisia sidonnaisuusilmoituksiin sisältyviä salassa pidettäviä tietoja lukuun ottamatta. Uudet ilmoitukset, muutokset ja täydennykset päivitetään sidonnaisuusilmoitusrekisteriin.

Lisätietoja sidonnaisuusilmoituksen tekemisestä on saatavissa Kuntaliiton nettisivuilla.

Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset

Päivitetty 18.3.2022

Ota yhteyttä

Heino Tarja

hallinnon suunnittelija

041 730 2938

tarja.heino@vesilahti.fi

Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti

arrow_upward