Sidonnaisuusilmoitukset

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Ilmoitukset julkaistaan yleisessä tietoverkossa.

Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset

Päivitetty 18.3.2022

Sidonnaisuusilmoitusrekisteri 2021-2025