Katujen kunnossa- ja puhtaanapito

Katujen ja teiden kunnossapidosta vastaa joko Ely-keskus tai kunta. Yksityisteiden kunnossapidosta vastaa yksityinen tiekunta.  Tontin omistajalla on velvollisuus huolehtia tontin ja kadun välisen rajan siisteydestä.

Katujen kunnossapito

Tieverkko koostuu hallinnollisesti maanteistä, kaduista ja yksityisteistä. Jaottelu on merkityksellinen, koska eri väylillä on eri tienpitäjä.

Maantiet

Maantiet ovat valtion omistamia teitä. Vesilahdessa maanteitä ovat muun muassa Vesilahdentie, Koskenkyläntie, Valkkistentie ja Rautialantien hiekkaosuus. Tienpitäjänä maanteillä ja niiden kevyen liikenteen väylillä toimii Pirkanmaan Ely-keskus.

Kadut

Kaduilla tarkoitetaan asemakaava-alueella sijaitsevia katuja, kevyen liikenteen väyliä ja jalkakäytäviä, joiden tienpitäjänä toimii pääsääntöisesti kunta.

Yksityistiet

Yksityisteillä tarkoitetaan yksityisten kiinteistönomistajien ja muiden tieosakkaiden ylläpitämiä teitä. Yksityisteistä vastaa yksityinen tiekunta.

Talvikunnossapito

Kadun talvikunnossapitoon kuuluvat lumen ja jään poistaminen, liukkauden torjunta ja liukkaudentorjuntamateriaalien pois kerääminen. Katujen kunnossapitoluokka määrittää kohteiden järjestyksen. Ensimmäisenä hoidetaan julkisen liikenteen pääkadut ja vilkkaat pääkadut sekä kevyenliikenteen pääväylät. Lumenpoisto kiinteistön liittymästä kuuluu kiinteistön omistajalle.

Ota yhteyttä

Kyrkkö Roope

tekninen palvelupäällikkö

050 389 5257

roope.kyrkko@vesilahti.fi

Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti

Rintanen Tommi

yhdyskuntatekniikan asiantuntija

0405923358

tommi.rintanen@vesilahti.fi

Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti

arrow_upward