Asiakasohjaaja ja lähitorit

Narvan lähitori joka tiistai Tuulikallion Senioritalo, Tuulikalliontie 74

Tiedotamme: Menyt.fi

Ikäneuvo neuvontapuhelin: 040 7333 949

Asiakasohjaus

Asiakasohjaus on asiakkaan tarpeista ja voimavaroista lähtevä, asiakkaan etua korostava työtapa. Asiakasohjauksessa määritellään yksilökohtainen hoito- ja palvelusuunnitelma. Suunnitelma perustuu aina asiakkaan tarpeisiin ja siinä yhteen sovitetaan saatavilla olevat kunnan, järjestöjen ja yksityisten tuottama palvelukokonaisuus.

Asiakasohjaus on työmenetelmä, jolla kootaan palvelut asiakkaan tueksi ja lievennetään palvelujärjestelmien hajanaisuuden haittoja. Olennaista on asiakkaan ja työntekijän luottamuksellinen yhteistyösuhde ja asiakaslähtöinen työskentelytapa.

Tavoitteena on tunnistaa asiakkaan yksilölliset tarpeet ja järjestää asiakkaalle hänen tarvitsemansa palvelut ja tuki käytettävissä olevien resurssien avulla.

Yksilökohtaisen asiakasohjauksen keskeisin sisältö on neuvonta, ohjaus, tuen antaminen, koordinointi ja asianajo. Näihin liittyvät kiinteästi palvelujen tarpeen yksilöllinen arviointi, suunnittelu ja voimavarat. Asiakasohjaus voi tapahtua kasvokkain tai puhelimitse.

Soittamalla Ikäneuvo neuvontapuhelimeen voit keskustella asiakasohjaajan kanssa tarvitsemistasi palveluista. Tarvittaessa sinulle varataan aika kasvokkain tapahtuvaan ohjaukseen.  Asioiden selvittämistä sähköpostin välityksellä vältetään tietoturvasyistä.

Lähitori – ikäihmisten kohtaamispaikka

  • kohtaat muita ikäihmisiä
  • pääset osallistumaan tapahtumiin ja ryhmätoimintaan
  • saat kasvokkain neuvontaa ja ohjausta arjen pulmatilanteissa sekä arkea helpottavien palvelujen ja palveluntuottajien valinnassa
  • tapahtumista ja asiakasohjaajan paikallaolosta ilmoitetaan Lempäälän-Vesilahden sanomien MeNyt-palstalla ja Lähitorin ilmoitustaululla
arrow_upward