Vammaisneuvosto

Vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi Vesilahden kunnassa toimii vammaisneuvosto.

Vammaisneuvostolla on mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Vammaisneuvoston jäsenet 2021-2025

Bamberg Sirpa, pj

Leiponen Elina
(Etelä-Pirkan Erkat ry.)

Hedborg Hanna

Kantola Kristiina

Riitaoja Leila

Rantanen Marja-Leena

yhteistoiminta-alueen vammaispalvelujen edustaja

Graichen Anu
kunnanhallituksen edustaja

Mäki Anne
varhaiskasvatusjohtaja

Paunonen Kati
hallintojohtaja, sihteeri