Vammaisneuvosto

Vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi Vesilahden kunnassa toimii vammaisneuvosto.

Vammaisneuvostolla on mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Linkki potilas- ja omaisjärjestö -listaukseen.

Vammaisneuvoston jäsenet 2021-2025

Vammaisneuvoston pöytäkirjat

Ota yhteyttä

Bamberg Sirpa

vammaisneuvoston puheenjohtaja

bamberg.sirpa@gmail.com

Aaltonen Kati

henkilöstösuunnittelija

kati.aaltonen@vesilahti.fi

Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti

arrow_upward