Vammaisneuvosto

Vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi Vesilahden kunnassa toimii vammaisneuvosto.

Vammaisneuvostolla on mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Vammaisneuvoston jäsenet

Bamberg Sirpa, pj

Kylliö Pirkitta 

Leiponen Elina
(Etelä-Pirkan Erkat ry.)

Louhi Kaarina

Uusi-Erkkilä Pertti
kunnanhallituksen edustaja

Salmi Veli
kunnanrakennusmestari

Mäki Anne
hyvinvointikoordinaattori, varhaiskasvatusjohtaja

Paunonen Kati
hallintojohtaja, sihteeri