Vammaisneuvosto

Vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi Vesilahden kunnassa toimii vammaisneuvosto.

Vammaisneuvostolla on mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Vammaisneuvoston jäsenet 2021-2025

Bamberg Sirpa, pj
Suomen albinismiyhdistys ry., Näkövammaiset lapset ry., Lempäälä-Vesilahden reumayhdistys

Leiponen Elina
Etelä-Pirkan Erkat ry (EPE), Pirkanmaan omaishoitajat ry.

Hedborg Hanna
Tampereen seudun autismiyhdistys TSAU ry

Kantola Kristiina
Tampereen seudun autismiyhdistys TSAU ry., Pirkanmaan nepsyvalmentajaverkosto

Riitaoja Leila
Lempäälä-Vesilahden reumayhdistys, HELI

Graichen Anu
kunnanhallituksen edustaja

Mäki Anne
varhaiskasvatusjohtaja

hallintojohtaja, sihteeri