Rakentaminen

Rakennusjärjestys

Rakennusjärjestys

Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten ja määräysten lisäksi on Vesilahden kunnassa noudatettava tämän rakennusjärjestyksen määräyksiä, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, asemakaavassa tai Suomen rakentamismääräyskokoelmassa ei ole asiasta toisin määrätty (MRL 14 § 4 mom).

Vesilahden Kunnan valtuusto on hyväksynyt rakennusjärjestyksen 27.09.2004 §36 ja päivitetty suunnittelutarvealueiden osa on hyväksytty 09.03.2015 §14. Rakennusjärjestys on tullut voimaan 22.04.2015.

Uuden rakennuslain voimaantulo tuo muutoksia rakennusjärjestykseen. Vesilahden rakennusjärjestysksen päivitystyöt on aloitettu.

Rakennusvalvonnan hinnasto

Rakennusvalvonnan hinnasto

Rakennusvalvonta perii rakennusluvan käsittelystä ja muista rakennusvalvonnan toimenpiteistä maksuja rakennus- ja ympäristölautakunnan hyväksymän rakennusvalvontataksan mukaisesti. Hinnaston maksut eivät ole arvonlisäverollisia

Esimerkkilaskelma asemakaava-alueella sijaitsevan kokonaisalaltaan 150m²:n suuruisen omakotitalon rakennuslupamaksusta:

(sisältää maalämpökaivon poraamiseen tarvittavan toimenpideluvan)

  • Uuden rakennuksen tai lisärakennuksen rakentaminen tai uudestaan rakentaminen rakennusta kohti 470€
  • Lisäksi rakennuksen kerrosalan mukaan (5€/m²) 5€ x 150m² = 750€
  • Työnjohtajien hyväksyminen (vastaava, kvv, iv) (á 40) 40€ x 3 = 120€
  • Paikalleen merkitseminen 300€
  • Toimenpidelupa 350€

Yhteensä: 1990€

HUOM! Jos rakennusluvan yhteydessä rakennustarkastaja myöntää vähäisen poikkeamisen (esim. rakennusalan ylittämisestä), poikkeamisesta peritään taksan mukainen maksu, joka on 300€.

attach_file Liitteet

Kartta ja kaavasivustolta voit tutustua ja tulostaa Vesilahden kartan ja tutustua voimassa oleviin kaavoihin. Linkki Kaavoitus -sivustolle.

Ota yhteyttä

Salmi Veli

rakennustarkastaja

050 389 5222

veli.salmi@vesilahti.fi

Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti

Katso tiedot arrow_right_alt

Kannisto Janne

tarkastusinsinööri, soittoaika ma-to 9-15

040 620 9340

janne.kannisto@vesilahti.fi

Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti

Katso tiedot arrow_right_alt

Kujanpää Tarja

palvelusihteeri

050 577 1547

tarja.kujanpaa@vesilahti.fi

Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti

Katso tiedot arrow_right_alt

arrow_upward